Actualisatie Noodverordening per 28 april 2020

Betreft de punten:
- Verlenging verbod op evenementen
- Basisonderwijs en kinderopvang weer mogelijk
- Sport en beweging voor kinderen

Noodverordening 28 april 2020 is ingetrokken. Geactualiseerde Noodverordening per 11 mei 2020.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, drs. H.M.F. Bruls, heeft op 29 april 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vastgesteld, op basis van het model dat een dag eerder (28/4) door het landelijke Veiligheidsberaad is vastgesteld. Deze verordening is op drie punten geactualiseerd.

Verlenging verbod op evenementen

Het verbod om evenementen te laten plaatsvinden of ontstaan, dan wel om aan evenementen deel te nemen is verlengd tot 1 september 2020.

Basisonderwijs en kinderopvang weer mogelijk

Het verbod op openstelling van onderwijsinstellingen geldt vanaf 11 mei 2020 niet meer voor het basisonderwijs.
Deze versoepeling geldt ook voor de kinderopvang.

Sport en beweging voor kinderen

Vanaf 29 april 2020 is het weer toegestaan om door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten te sporten en te bewegen voor personen tot en met 18 jaar.

Hoe de uitvoering van sporten vormgegeven gaat worden, dat overleggen de 14 burgemeesters in Gelderland-Zuid op donderdag 30 april 2020.

Klik hier voor de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (publicatie 29-04-2020 14.00 uur) en op www.crisisGLZ.nl voor de adviezen.

De eerdere Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 1 april 2020 is hiermee ingetrokken. 

Eerdere noodverordeningen die zijn ingetrokken