Actualisatie Noodverordening 15 juni 2020

Meer bezoek in verpleeghuizen mogelijk. Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen gaan weer open

Noodverordening 15 juni 2020 is ingetrokken. Hiervoor is in de plaats gekomen Noodverordening COVID-19 van 1 juli 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, drs. H.M.F. Bruls, heeft op 13 juni 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aangepast en vastgesteld. 

Meer bezoek mogelijk in verpleeghuizen

Vanaf 15 juni kan er weer meer bezoek komen in de verpleeghuizen. Vraag bij de instelling die u wilt bezoeken wat de regels zijn   

Bekijk ook de informatie over bezoekregeling verpleegtehuizen op de website van de Rijksoverheid en op de website van Actiz (organisatie van zorgondernemers).

Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen

Per 15 juni 2020 komt het verbod te vervallen op het gebruikmaken van gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden in zwemgelegenheden, inrichtingen voor sporten en beweging die buiten sporten mogelijk maken, instellingen voor topsport, in dierentuinen, pretparken en bibliotheken. Voorwaarde blijft wel dat bij het openstellen de richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd.

Daarnaast zijn ze wijzigingen zoals vermeld in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 29 mei met betrekking tot de kinderopvang (sinds 8 juni) en openstelling onderwijsinstellingen (vanaf 15 juni) ook verwerkt.