Noodverordeningen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

  • Actualisatie Noodverordening COVID-19 per 14 oktober 2020

    15 oktober 2020

    Hierin zijn de landelijke maatregelen verwerkt die erop zijn gericht om op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Ook ligt de focus op het beperken van het aantal contactmomenten en reisbewegingen.