Provinciale subsidieregeling COVID-19 (Smart) - Onderwijs & Arbeidsmarkt

MKB-bedrijven (5 - 250 medewerkers) en scholen kunnen subsidie aanvragen.

Wilt u in uw organisatie aanpassingen realiseren die helpen om tijdens en na de COVID-19 crisis de vraaguitval te herstellen? En wilt u uw medewerkers behoeden voor een negatieve impact van deze crisis? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de Provincie Gelderland.

Voor wie

MKB-bedrijven met 5 – 250 medewerkers en scholen kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Op dit moment zijn veel ondernemers en medewerkers noodgedwongen thuis met (tijdelijk) minder of zelfs geen werk. Het doel van deze regeling is om ondernemers en scholen, juist nu, de ruimte te geven om te investeren in medewerkers en aanpassingen in de organisatie. Dat heeft 2 voordelen: sneller herstel van de verdienmogelijkheden als bedrijf en het beperken van de gevolgen van de crisis voor medewerkers. Met deze SMART-regeling COVID-19 kunt u aan de slag met een SMART-aanvalsplan. Dit plan moet gericht zijn op:

 • Sociale innovatie: het aanpassen van de werkorganisatie en het benutten van vaardigheden gericht op de vitaliteit, productiviteit en ontplooiing van medewerkers.
 • Medewerkersgerichte opleidingen: investeren in de ontwikkeling van de (vak-)vaardigheden van medewerkers op de werkvloer.
 • Anders en slimmer (digitaal) werken en leren: mogelijkheden creëren om anders te werken en/of leren zodat vaardigheden worden benut en talenten worden ontplooid.
 • Revitalisering van de vraag naar producten of diensten: herstel en/of het creëren van nieuwe vraag naar producten of diensten.
 • Tegengaan van de negatieve impact van de crisis op medewerkers: herstel van vitaliteit, productiviteit en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers.

Enkele voorbeelden van investeringen die deze regeling mogelijk kunnen maken, zijn:

 • Inschakelen van expertise om businessmodellen te vernieuwen of nieuwe vormen van acquisitie mogelijk te maken.
 • Inkopen van opleidingen of coaching op vaardigheden.
 • Inschakelen van expertise om collegiale in- en uitleen van medewerkers of het creëren van expertpools mogelijk te maken.
 • Inschakelen van benodigde expertise om anders en slimmer (digitaal) werken te leren.
 • Inschakelen van expertise om blijvend te investeren in de vitaliteit, productiviteit en ontplooiing van medewerkers.

Op het platform Onderwijs & Arbeidsmarkt vindt u meer toelichting op deze regeling en ook antwoorden op veelgestelde vragen.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u aan de slag gaat met een SMART-aanvalsplan, om de gevolgen van de COVID-19 crisis te beperken. Dit aanvalsplan moet:

 1. bijdragen aan het herstel van de vraaguitval,
 2. bijdragen aan het herstel van de negatieve consequenties voor de medewerkers,
 3. een antwoord geven op de vraag hoe u de opgedane kennis en bevindingen deelt.

U bent verplicht om de uitvoering van het Smart-aanvalsplan binnen 1 jaar na datum van de beschikking tot subsidieverlening af te ronden.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.37 Smart COVID-19.

Maximale bijdrage en subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt maximaal € 24.999 en vergoedt 100% van de subsidiabele kosten.
Voor subsidie komt niet in aanmerking:
•    meer dan 20 % aan materiële activa op de begroting;
•    kosten die op een andere manier ook worden gesubsidieerd;
•    kosten die al binnen de voor de aanvrager geldende cao vergoed kunnen worden.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau EH2+ nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.
Er is ruimte voor circa 60 aanvragen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van indiening.

Extra informatie en tips

Lees ook:

 • Veelgestelde vragen over de regeling SMART COVID-19
 • De Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 1 (algemene bepalingen)
 • De algemene subsidieverordening Gelderland 2016
 • De handleiding indienen en beheren subsidieaanvraag (PDF 1,4 MB)

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.