Avri

Avri volgt de landelijke richtlijnen.

Afvalinzameling en andere taken in de openbare ruimte gaan (vooralsnog) gewoon door. Kijk voor de meest actuele informatie op www.avri.nl.