Aanvullende middelen voor cultuursector uitgewerkt

Kabinetsbrede generieke maatregelen, specifieke maatregelen en een aanvullend pakket van 300 miljoen euro.

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor kunstenaars, makers en organisaties in het culturele en creatieve veld. Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen genomen, waar instellingen en makers in de sector gebruik van kunnen maken. Dit betreft kabinetsbrede generieke maatregelen, specifieke maatregelen voor de sector en een aanvullend pakket van 300 miljoen euro.

Lees hier verder.

Met ook een overzicht: infographic aanvullende ondersteuning / 300 miljoen voor de culturele en creatieve sector.