Stapsgewijs meer ruimte in het openbare leven

Aanpassingen op basis van de persconferentie van het kabinet van 6 mei 2020 om 19.00 uur

Stap voor stap, poster

Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het coronavirus zich snel verspreiden. Er zijn daarom maatregelen om de vorming van grote groepen tegen te gaan. We willen het dagelijks leven mogelijk te houden én voorkomen dat er onverantwoorde situaties ontstaan.

Overal wordt al nagedacht hoe dit het beste kan. Winkels hebben soms looproutes en laten niet onbeperkt mensen toe, in het openbaar vervoer is het aantal zitplaatsen beperkt, burgemeesters hebben bepaald waar en hoe markten mogen plaatsvinden, grote evenementen zijn verboden.

De eigen verantwoordelijkheid van mensen is hier heel belangrijk. Vermijd drukte. Wanneer u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden, ga dan weg. Zorg dat er ook voor anderen nog plek is, bijvoorbeeld door in het park of op het strand niet te lang te blijven hangen. De ruimte is er; het is aan iedereen om ervoor te zorgen dat we die veilig gebruiken.

Als de publieke gezondheid in gevaar komt, kan er tegen het laten plaatsvinden van of deelnemen aan samenkomsten worden opgetreden, ook als men 1,5 meter afstand houdt.

Als we het coronavirus onder controle houden, komt er in de komende periode ruimte om het aantal mensen dat samen mag komen stapsgewijs te verhogen.

Voor iedereen geldt:

 • Vermijd drukte;
 • Werk zoveel mogelijk thuis;
 • Zorg dat u altijd 1,5 meter afstand kunt houden tot mensen die niet tot uw huishouden behoren;
 • Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen;
  • Reis zoveel mogelijk buiten de spits, vermijd drukke plekken en geef elkaar de ruimte.
  • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Omdat deze afstand in trein, bus en metro niet altijd haalbaar is, en een mogelijke check vooraf op de gezondheid van passagiers onmogelijk is, wordt het dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer per 1 juni verplicht. (Tot 1 juni is het dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer een advies).

Bekijk ook:

Samenkomsten en evenementen

 • Georganiseerde samenkomsten zijn in principe niet toegestaan. Er zijn enkele uitzonderingen:
  • Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen kunnen doorgaan als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn (= Nederlandse maatregel; in Neder-Betuwe wijkt dit af) en er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. (Mogelijk kan dit aantal per 1 juli verhoogd worden naar 100 personen.)
  • Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten vinden bij voorkeur online plaats; ze kunnen fysiek alleen doorgang vinden als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn die altijd 1,5 meter afstand houden. (Mogelijk kan dit aantal per 1 juli verhoogd worden naar 100 personen.)
  • Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen alleen plaatsvinden als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan met maximaal 100 personen, en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
  • Georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar is toegestaan.
  • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.
 • Evenementen zijn in beginsel verboden tot 1 september.
 • Bibliotheken openen vanaf 11 mei weer hun deuren.
 • Binnenzwembaden mogen vanaf 11 mei weer open.
 • Bioscopen, theaters, concertzalen, mogen vanaf 1 juni maximaal 30 bezoekers tegelijk ontvangen.
 • Musea en monumenten met een publieksfunctie mogen vanaf 1 juni op basis van reservering open.
 • Sportwedstrijden zijn vanaf 1 september weer mogelijk, maar zonder publiek.
 • Over andere evenementen wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Bekijk ook:

Gesloten locaties

 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten tot 1 juni. Bezorgen en afhalen is mogelijk – ook voor coffeeshops. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en neem uw consumptie mee.
 • Als het mogelijk is kunnen met ingang van 1 juni terrassen met zitplaatsen weer open, en mogen cafés en restaurants maximaal 30 personen op basis van reservering ontvangen. In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • Als de situatie het toelaat zou het aantal bezoekers met ingang van 1 juli verhoogd kunnen worden naar 100.
  • Hotels zijn, alleen voor daar overnachtende hotelgasten, uitgezonderd van de sluiting van eet- en drinkgelegenheden.
  • Sport- en fitnessclubs, binnensport, sauna’s, casino's, speelhallen, en seksinrichtingen blijven vooralsnog gesloten tot 1 september. Er is een uitzondering voor instellingen voor topsport.
  • Kantines en kleedkamers van sportverenigingen blijven gesloten tot 1 september.

Bekijk ook: 

Contactberoepen

Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is per 11 mei weer toegestaan. De medewerkers nemen algemene hygiëne-maatregelen in acht. Zij werken op basis van reservering en doen een 'check vooraf' met klanten om in te schatten of het bezoek een risico vormt voor de gezondheid van de medewerkers en andere klanten.

 • Het gaat om de volgende groepen contactberoepen: (para-)medische beroepen, en ook  alternatieve geneeswijzen, persoonlijke verzorging (kapper, pedicure), en rijinstructeurs.
 • Uitgesloten zijn nog sekswerkers. Als de ontwikkeling in de publieke gezondheid dit toelaat, zouden zij mogelijk vanaf 1 september weer aan het werk kunnen.

Bekijk ook:

Onderwijs

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren weer. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. De dagopvang voor kinderen van 0-4 en gastouderopvang voor kinderen van 0-12 gaat regulier open.
  • Kinderen gaan 50% van de tijd naar school. De tijd dat de leerlingen niet op school zijn, wordt op een andere manier ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren.
  • Het speciaal (basis)onderwijs gaat weer 100% open.
  • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken volgens de richtlijnen; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan.
  • Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
  • De buitenschoolse opvang volgt de basisscholen. Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, doen dat op de dagen dat ze ook naar school gaan.
  • Leraren en medewerkers in de kinderopvang met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (70 jaar en ouder of met een onderliggende aandoening) werken thuis.
  • Kinderen en ouders komen niet naar school wanneer zij zelf verkoudheidsklachten hebben, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden Celsius, of wanneer een gezinslid klachten met koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft.
  • De noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en vitale processen wordt voortgezet.
 • Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan met ingang van 2 juni weer open.
  • Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school, zeker wanneer zij binnen een straal van 8 kilometer van school wonen.
  • De praktische invulling van de opening van het voortgezet onderwijs ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken volgens de richtlijnen; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan.
  • Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
 • Middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universiteiten blijven vooralsnog gesloten. Scholen en universiteiten geven onderwijs op afstand. Afhankelijk van de ontwikkelingen is het mogelijk dat vanaf 15 juni het middelbaar beroepsonderwijs weer examens en praktijklessen kunnen gaan aanbieden. Voor het middelbaar en hoger onderwijs wordt nog in kaart gebracht wanneer en hoe zij tezijnertijd weer open kunnen.
 • Scholen nemen maatregelen om drukte in de spits zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door schooltijden aan te passen.

Bekijk ook: 

Winkels, OV en andere openbare locaties

 • Winkels nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio bepaalt waar en onder welke voorwaarden markten mogen plaatsvinden.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio kan locaties (zoals vakantieparken, campings, stranden, winkels en parken) sluiten.
 • In het openbaar vervoer wordt aangegeven waar zit- en staplaatsen beschikbaar zijn. In de opstartfase zal hierdoor ongeveer de helft van het aantal plaatsen beschikbaar zijn. Daarnaast wordt het dragen van een niet-medisch mondkapje vanaf 1 juni verplicht.
 • Gemeenschappelijke was- toilet en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken, en bij parken, natuurgebieden, stranden zijn gesloten tot 1 juli.

Bekijk ook:

Buitenlandse reizen

 • Reis niet naar het buitenland, tenzij dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn bijvoorbeeld niet noodzakelijk.
 • Nederland heeft met alle andere Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk samen de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële reis maken. Dit  inreisverbod geldt tot en met 14 mei.
 • Alle mensen die vanuit een hoog-risicogebied naar Nederland vliegen moeten een gezondheidsverklaring kunnen laten zien. Alleen passagiers met zo’n verklaring mogen aan boord.
 • Iedereen die vanuit een hoog-risicogebied naar Nederland vliegt, krijgt het dringende advies om na aankomst 14 dagen in thuisquarantaine te blijven.
 • Er geldt een vliegverbod vanuit risicogebieden naar de BES-eilanden. Hiervoor is een lijst samengesteld. 
 • Alle reizigers die Nederland binnenkomen worden geïnformeerd over gedragsregels die hier gelden.

Bekijk ook:

Meer informatie over de Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus: