CFB geeft aan dat er geen collecten zijn

Landelijke collectes zijn opgeschort tot Pasen.

In verband met de richtlijnen met betrekking tot het coronavirus hebben de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen die tot Pasen zouden collecteren hun collectes opgeschort.

Amnesty International heeft vorige week donderdag de collecte afgebroken, ReumaNederland, ZOA, Fonds Gehandicaptensport en de Hartstichting zullen deze week en de komende weken niet collecteren.

De jaarlijkse collecte is voor de goede doelen uitermate belangrijk voor het werk dat zij doen, maar het welzijn van alle mensen in Nederland staat voorop.

Bekeken wordt nog of de collectes later in het jaar ingehaald kunnen worden.

Elke collecterende organisatie bepaalt zelf of er gecollecteerd wordt of niet, maar tot en met 11 april zullen er dus geen collectes zijn. Daarna volgt een vrije week.

De gemeente kan eventueel ook zelf beslissen een vergunning in te trekken.