Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid

Versoepelen van maatregelen in de zorg kan alleen als het coronavirus onder controle blijft

Bekijk hier het overzicht over wat wanneer weer kan

als het coronavirus onder controle blijft.

  • Kwetsbare ouderen thuis
  • Kwetsbare ouderen in het verpleeghuis
  • Patienten in GGZ-instellingen
  • Mensen met een beperking thuis
  • Mensen met een berperkin gin een instelling
  • Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
  • Kwetsbare jeugd t/m 18 jaar in een instelling
  • Kwetsbare jeugd t/m 18 jaar thuis