GGD test op corona (Covid-19)

bij bepaalde doelgroepen

De GGD test, conform het huidige testbeleid, de onderstaande doelgroepen, mits zij

  1. meer dan 24 uur ziekteverschijnselen (symptomen) van COVID-19 hebben: hoesten en/of neusverkouden en/of koorts; én
  2. door een (bedrijfs)arts zijn doorverwezen en aangemeld zijn bij de GGD 

Het gaat om deze doelgroepen:

  • Zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen (overig zorgpersoneel)
  • Personeel kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouders vanaf 6 mei
  • Docenten primair onderwijs vanaf 6 mei
  • Onderwijsassistenten vanaf 6 mei
  • Jeugdtrainers
  • Mantelzorgers van kwetsbare groepen vanaf 18 mei
  • Contactberoepen; Werkzaam in tandartspraktijk, fysiotherapie, alternatieve therapie
  • Politie, BOA en DJI, na incidenten met besmettingsrisico

Lees hier meer.

Test Covid-19 door GGD bij een man