Bericht over het aantal aanwezigen bij een uitvaart

van Calamiteitenteam Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU), Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) en VMC

Het RIVM heeft op 16 maart 2020 een uitspraak gedaan over het aantal aanwezigen bij een uitvaart. Voor de uitvaartplechtigheden en condoleancebezoek mag het gezelschap niet groter zijn dan 30 personen. Dit is exclusief de personeelsleden. Het advies dd. 15-03-2020 aangaande de relatie van de personen ten opzichte van de overledene (eerste graad bloed- en aanverwanten) komt hiermede te vervallen. Het is niet toegestaan om een nazit te regelen en koffie en of thee te schenken.

Aanvullende punten

In het bericht van 15 maart 2020 staat vermeld: ‘Vanaf 15 maart dienen de uitvaarten telefonisch besproken te worden. De gemaakte afspraken bevestigt u per e-mail waarbij u de opdrachtgever vraagt deze mail voor akkoord te bevestigen.’ Afspraken mogen natuurlijk ook -indien dit systeem actief is- via een webpagina gemaakt worden. De achterliggende boodschap van deze regel is uitsluitend, dat persoonlijk contact vermeden moet worden. Wij verzoeken u om uitvaartbegeleiders/medewerkers te instrueren om naar de RIVM-richtlijnen te handelen.

Mocht RIVM met relevante, aanvullende of specifiekere maatregelen aangaande de uitvaartzorg komen, dan wordt u hierover geïnformeerd per nieuwsbrief. Wij streven om maximaal één nieuwsbrief per dag (in de avond) te publiceren.

Volg ook de informatie over begraven en het coronavirus en andere informatie op het ledendeel van de site www.begraafplaats.nl
 
Namens het Dagelijks Bestuur
Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen