Trouwen in tijden van corona

Aanpassingen en vastgestelde richtlijnen college

Eén van de mooie dagen uit je leven: elkaar je ja-woord geven. Een prachtmoment en vaak omgeven met heel veel ceremonie. Maar door de coronamaatregelen ziet deze dag er mogelijk anders uit.

Indien jullie (bruidsparen) ervoor kiezen om jullie huwelijk te verzetten of te annuleren, willen jullie dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven via de mail naar burgerzaken@nederbetuwe.nl.

Gemeentelijke maatregelen

Gemeente Neder-Betuwe neemt tijdelijk maatregelen als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket.

Regels voor het voltrekken van een huwelijk in het gemeentehuis

  • Bij de huwelijksplechtigheid in de raadszaal mogen nu maximaal 30 personen aanwezig zijn. In de Oude Trouwzaal maximaal 10 personen. Ook na 1 juli mag het totale gezelschap nog steeds niet uit meer dan 30 (of 10) personen bestaan: de trouwambtenaar en bode tellen in dit totaal niet mee, maar bijvoorbeeld de fotograaf wél. Kinderen en baby’s tellen ook ieder als één persoon. Dit heeft alles te maken met het in acht kunnen nemen van de 1,5 meter ruimte tussen de aanwezigen.
  • Niet meer dan 30 toeschouwers op het plein voor het gemeentehuis. Dit is inclusief de gasten in het gemeentehuis.

Deze regels worden ingetrokken op het moment dat de corona-maatregelen die het kabinet heeft opgelegd niet langer meer van kracht zijn.

Leges huwelijken

Burgemeester en wethouders hebben op 31 maart 2020 richtlijnen vastgesteld voor het al dan niet heffen van leges voor de (voorgenomen) huwelijken in de periode dat de kabinetsmaatregelen gelden. 

Verder nog vragen?

Het heeft onze sterke voorkeur dat u deze stelt via e-mail burgerzaken@nederbetuwe.nl .