Stefan van Someren: Hoop in crisistijd

Hou vol, houd hoop, blijf gezond. We zijn op de goede weg!

U leest deze column rond 22 april; ik schreef ‘m iets eerder om op tijd bij de krant te hebben. Inmiddels is duidelijk óf en - zo ja - hóe we voorzichtig de eerste kleine stapjes kunnen zetten naar normalisatie. Voor mij is één ding duidelijk: dit kan wellicht omdat we samen in de afgelopen maanden ons best hebben gedaan om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Daar heb ik een enorme waardering voor.

Tegelijkertijd realiseer ik me dat we er nog lang niet zijn. Veel maatregelen zullen de komende maanden nog nodig blijven. Maatregelen die veel mensen raken, niet alleen omdat we ze vervelend vinden, maar ook omdat bij veel ondernemingen het water nu al tot aan de lippen staat en regelmatig zelfs nog hoger. Naast de landelijke tegemoetkoming biedt ook gemeente Neder-Betuwe lokale hulp aan ondernemers.

Als wethouder economie heb ik de afgelopen weken heel wat ondernemers gesproken. Velen maken zich zorgen over de continuïteit van hun bedrijf en de consequenties die deze zal hebben voor hun personeel. En daarmee raakt het eigenlijk ook direct vele mensen thuis; niemand zit te wachten om in deze onzekere tijden werkeloos te worden. Graag nodig ik ondernemers uit om - ook in deze onzekere tijd waarin de focus ligt op overleven - te blijven kijken met collega-ondernemers naar oplossingen waarmee we elkaar kunnen helpen.

Aan de andere kant zie ik ook steeds meer lichtpuntjes. Veel ondernemers komen met creatieve en innovatieve oplossingen om in deze bizarre tijden te kunnen overleven. Het zit ook in onze volksaard en in de Betuwse aard al helemaal: dwars door alle weerstand heen gewoon doorgaan! Ik zie overal om me heen mensen met nieuwe ideeën aan de slag gaan. Niet alleen op het gebied van bedrijvigheid maar ook en misschien wel vooral nieuwe vormen van hulp die we elkaar spontaan aanbieden. Het stemt mij hoopvol dat we, juist in tijd van crisis, nog meer naar elkaar omzien. Respect!

Natuurlijk gaat niet alles perfect. Iedereen moet wennen aan de nieuwe realiteit. Als overheid moeten we daarbij soms impopulaire maatregelen nemen om te voorkomen dat grote groepen mensen tegelijk hetzelfde willen doen. Bijvoorbeeld met mooi weer deze keer eens niet in het weekend de dijk op met de fiets, motor of auto. Het verbod in het paasweekeinde was ook nodig op de Waalbandijk en daar werd goed gehoor aan gegeven want in al die jaren dat ik in IJzendoorn woon is het op die prachtige plek nog nooit zo rustig geweest.

Over de komende maanden wordt al volop nagedacht om – zodra dat kan – de economie versneld weer op gang te krijgen. Om die reden werken we als gemeente gestaag door aan diverse plannen die we straks, na de crisis, ten uitvoer kunnen brengen. Daarmee helpen we de lokale economie een handje in de goede richting. Of het nu gaat om de aanleg van wegen, het bouwen van woningen of investeren in verduurzaming; alles draagt daar een steentje aan bij.

Hou vol, houd hoop, blijf gezond. We zijn op de goede weg!

Stefan van Someren
Wethouder

Stefan van Someren