Stefan van Someren: De volgende fase

Kortom: door samen de schouders eronder te zetten, kunnen we onze lokale economie na de intelligente lockdown een kickstart geven.

De coronacrisis is nog niet voorbij. Nog lang niet. Zoals de zaken er nu voor staan is het wachten op een vaccin alvorens het coronavirus volledig zal kunnen worden verslagen. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat de strenge maatregelen die het kabinet in maart heeft afgekondigd vruchten hebben afgeworpen. Flattening the curve. Dat is de strategie die het kabinet nog steeds volgt. Daar hoorde in aanvang strengheid bij; geen volledige lockdown maar een beperkte, intelligente versie daarvan. Begin mei zagen we het aantal dagelijkse besmettingen en ziekenhuisopnames stabiliseren en zelfs licht dalen en het aantal ic-patiënten zelfs snel verminderen. Helaas is er elke dag nog sprake van patiënten die overlijden.

Maar het beeld is dusdanig dat het kabinet een aantal maatregelen heeft versoepeld. Daarmee wordt enig perspectief geboden aan degenen die in een uitzichtloze situatie terecht dreigden te komen. Ook is er een routekaart voor verdere versoepelingen gepresenteerd. Komende week zal duidelijk worden of per 1 juni de volgende stappen mogelijk zijn. Denk daarbij aan (delen van) de horeca, recreatie en toerisme. Dat is een mooi vooruitzicht voor de vakantiemaanden die gaan komen. Het basisonderwijs en contactberoepen - zoals kappers en fysiotherapeuten - hebben die ruimte al eerder gekregen. Maar in andere sectoren duurt die uitzichtloze situatie nog even voort. Onder meer sportscholen en de evenementenbranche, bij hen staat het water tot aan de lippen.

Maar alles overziend kunnen we wel stellen dat er een nieuwe fase in de beheersing van de crisis is aangebroken. Natuurlijk onder de voorwaarde dat de verspreiding van het virus onder controle blijft. Dat de ziekenhuizen voldoende capaciteit hebben om iedereen die zorg nodig heeft, dat ook te kunnen bieden. Dus ook de niet-coronagerelateerde zorg!

In deze nieuwe fase kijken we niet alleen naar het versoepelen van maatregelen. We weten nu dat de impact op onze economie ongekend groot is. Naast het steunen van ondernemingen die door de maatregelen getroffen zijn, zullen we de komende tijd werken aan maatregelen om onze economie te stimuleren. Daar ligt een belangrijke taak weggelegd voor de landelijke en provinciale overheden. Ook op gemeentelijk niveau zijn we bezig met plannen hiervoor.

Uiteraard kan iedereen hier een steentje aan bijdragen. Bijvoorbeeld door in eigen land op vakantie te gaan, of door aankopen zo veel mogelijk bij lokale ondernemers te doen. Bijkomend voordeel is natuurlijk dat je minder hoeft te reizen; dat helpt tegen het verspreiden van het virus, maar is natuurlijk ook goed voor het klimaat (minder uitstoot van onder andere CO2 en stikstof). Je zou het bijna zijn vergeten door de coronacrisis, maar als deze dankzij een vaccin straks achter ons ligt, hebben we nog steeds een grote uitdaging met ons klimaat.

Om deze reden zal de gemeente bij het stimuleren van de lokale economie veel aandacht geven aan het klimaatbestendig maken van onze wijken. Deze zomer starten we met de Vogelbuurt in Opheusden en de Bomenbuurt in Ochten. Om het gebruik van de (elektrische) fiets te bevorderen komen er meer vrij liggende fietspaden en maken we samen met regio en provincie plannen voor nieuwe snelfietsroutes. Dit jaar starten we met de aanleg van zo’n vrij liggend fietspad op de Broekdijk in Kesteren. Ook zal de gemeente duurzaamheidsleningen blijven verstrekken om verbeteringen aan je woning (die zichzelf terugverdienen door energiebesparing) goedkoop te kunnen financieren. Ook voor kleine doe-het-zelfmaatregelen komt de gemeente deze zomer met een subsidieregeling. Kortom: door samen de schouders eronder te zetten, kunnen we onze lokale economie na de intelligente lockdown een kickstart geven.

Met vriendelijke groet,

Stefan van Someren
Wethouder

Stefan van Someren