Overpeinzingen -- Column burgemeester

op de route ‘richting normaal’ - Column Jan Kottelenberg

Fijn om al die blijde gezichten te zien afgelopen weekend! Er mag weer zoveel meer na de verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Terug naar het vertrouwde normaal; wat komt er veel energie vrij. Opluchting en vreugde, ook bij mij. 

Maar laten we hierbij al die mensen niet vergeten voor wie het virus nog prominent in hun leven aanwezig is en een zware tol heeft geëist of nog steeds vraagt.

Ik denk aan alle zorgmedewerkers die de afgelopen 16 maanden boven hun krachten hebben moeten werken en die
- vaak machteloos - mensen terzijde stonden in een bittere strijd. Ik denk aan iedereen die zich nu opmaakt om het vele 'gewone werk' dat is blijven liggen op te pakken. 

Ik denk aan alle mensen die bij de GGD werken en die sinds afgelopen anderhalf jaar steeds moeten schakelen in de allerhoogste versnelling en – vlak dat niet uit! - in steeds veranderende omstandigheden en daarbij soms veel moeten incasseren. Ik denk aan de politieagenten en boa's die de - soms ondankbare - taak hadden om de coronaregels te handhaven. Ook bij hen is veel ‘normaal werk’ blijven liggen. 

Ik denk aan alle mensen die corona hebben gehad en een lange weg van herstel hebben afgelegd of nog hebben te gaan. Ik denk aan alle mensen die treuren om het verlies van hun dierbaren. 

Veel mensen hebben gepresteerd, hebben geleden, boven hun vermogen. Mentaal zijn er soms diepe wonden geslagen. Voor hen zal de weg naar een 'normaal' leven lang zijn. 

Ik hoop dat wij om al deze mensen heen zullen staan en aan hen de aandacht kunnen geven die zij nodig hebben. Maar dat wij ze vooral ook de tijd gunnen om weer te wennen aan 'normaal'. 

Jan Kottelenberg,
jullie burgemeester

Burgemeester Jan Kottelenberg