Overmoed - blog burgemeester Jan Kottelenberg

De persconferentie van het kabinet zal op vrijdagavond voor velen van ons ontnuchterend zijn geweest. Het was te verwachten gelet op het snel toenemend aantal positieve testen. Waren het er op 2 juli nog ongeveer duizend, op 11 juli stond de teller op ruim negen keer zoveel.

Beelden van het uitgaansleven en terugkerende vakantiegangers gaan door je hoofd. Je speelt met de vraag wat het gedrag van gewaarschuwde mensen bepaalt. In onze gesprekken gaat het vaak over 'met mate', 'zelfdiscipline' en 'je bewust zijn van je eigen kwetsbaarheid'. Je beseft dat woorden machteloos zijn, zolang wij ons er niet naar gedragen.

En dan de onvermijdelijke vraag waarom wij de teugels weer moeten aanhalen. We deden en doen het om de zorg te ontzien en de kwetsbare groepen te beschermen. Steeds meer dringt het tot ons door dat iedereen kwetsbaar is voor het virus. Ook jongeren kunnen er ernstig ziek van worden of lang last hebben van een besmetting, bijvoorbeeld als gevolg van ‘long Covid’. Het rondtrekkende virus bereikt bovendien de mensen die nog niet (volledig) zijn gevaccineerd.

En dan met een terugblik: hebben we de teugels te vroeg gevierd? Een goede vraag die de afgelopen dagen vaak is gesteld. Het antwoord daarop helpt ons nu niet verder. Uiteindelijk gaat het erom dat we het virus op zijn lelijke waarde leren schatten en ons gedrag daarop aanpassen. Nog te veel mensen denken dat ze het virus kunnen ontlopen. Dat ze onkwetsbaar zijn. Dit vertaalt zich in zorgeloosheid en vaak ook in onverschilligheid voor het gevaar of de gevolgen ervan. Onze taal heeft hiervoor een trefzeker woord: overmoed.

Overigens zijn niet alleen jongeren vatbaar voor overmoed. Wij kunnen hen helpen door ons zoveel mogelijk te laten vaccineren. Doe dat, óók om onze jongeren de ruimte te geven weer jong te kunnen zijn!

Jan Kottelenberg,
jullie burgemeester

Burgemeester Jan Kottelenberg