Nog even geduld - blog burgemeester Jan Kottelenberg

Meer vrijheid betekent meer verantwoordelijkheid. Laten we er samen voor zorgen dat de ander - zoals de medewerkers in de zorg - voor ons niet de rekening moeten betalen.

De afgelopen week zijn twee beelden mij bij gebleven die voor mij het maatschappelijke dilemma over corona goed weerspiegelen.

Het eerste beeld: een enthousiaste horeca-ondernemer die reageert op de mogelijke heropening van zijn terras. Het wenkend perspectief van de versoepeling van de maatregelen.
Het tweede beeld: een bezorgde internist die zijn dag vult met het zoeken naar een vrij IC-bed ergens in het land. Het zorgelijke perspectief van een eventuele versoepeling.

Beide perspectieven vormen onze werkelijkheid. Het betekent dat bij een besluit tot versoepeling beide belangen goed moeten worden gewogen en dat na zo’n besluit tot versoepeling we zorgvuldig met de extra vrijheid moeten omgaan. Met meer oog dan ooit voor de ander.

Wij moeten ons, nu en bij versoepeling, dus blijven houden aan de bekende basisregels: handen wassen, 1,5 meter afstand en thuisblijven bij klachten. Vermijd drukte. Meer vrijheid betekent meer verantwoordelijkheid. Laten we er samen voor zorgen dat de ander - zoals de medewerkers in de zorg - voor ons niet de rekening moeten betalen. Als we op die manier afwachten, dat worden we zeker beloond. Voor nu is het opnieuw een les in geduld.

Jan Kottelenberg
uw burgemeester

Burgemeester Kottelenberg