Nees van Wolfswinkel: Ook in crisistijd: dienstbaar voor de samenleving

Het is een onwezenlijke situatie waarin we samen verkeren. Niemand had twee maanden geleden kunnen bedenken dat het coronavirus zó veel impact zou hebben op de dagelijkse gang van het leven. Toen we er in december uit China voor het eerst van hoorden leek het zover van huis. Inmiddels weten wij zoveel meer.

Onze inwoners, onze ondernemers, onze schoolkinderen, onze ouderen, ja wie niet?, we worden er rechtstreeks mee geconfronteerd. Het openbare leven ligt op vele terreinen nagenoeg stil. De overheid heeft de taak hier goed op toe te zien. Gelukkig beseffen de meeste inwoners de ernst van de situatie en zijn er in onze gemeente geen echte uitwassen. Hopelijk houden we dit vol. Veel respect hebben we voor de wijze waarop de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, de regio waar onze gemeente toe behoort, de zaken oppakt. Zeker ook in omstandigheden die het openbare leven betreffen is het van groot belang als regio eensluidend op te trekken.

Alhoewel er in het gemeentehuis bijna niemand meer aanwezig is, zijn we als overheid ons ervan bewust dat de zaken gewoon door moeten gaan. Vandaar dat we, evenals zovelen, als college nu al voor de vierde week vanuit onze huizen werken. Door digitaal te vergaderen, telefonisch of per mail te communiceren en op die manier ons werk voortzetten. Bestuurlijk ben ik onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. De overleggen met de betrokken ambtenaren over lopende projecten en ook over nieuwe initiatieven gaan gewoon door.

Mijn oproep aan u is dan ook om de plannen die u heeft gewoon in te dienen. Of dat nu gaat over plannen van ondernemers of over woningbouwplannen van projectontwikkelaars en inwoners, niets verdwijnt tijdelijk ‘in de bureaula’. Alles wordt zo snel mogelijk opgepakt.
Hiermee proberen we te voorkomen dat, als de crisis straks hopelijk weer voorbij is, het werk niet gaat oplopen en de economie nog verder stagneert. Wij doen er alles aan dat initiatieven zoveel mogelijk doorgaan. Doorgaan met het beoordelen van de plannen zorgt ervoor dat de bouwwereld gewoon haar werk kan voortzetten. En de mensen dus aan het werk blijven. We proberen vanuit huis, samen met de medewerkers, zo goed mogelijk u van dienst te zijn. Als u vragen heeft kunt u ons op het mailadres van de gemeente Neder Betuwe bereiken: info@nederbetuwe.nl.

Zorgen hebben we ook over de vele arbeidsmigranten die in onze gemeente wonen. Velen zijn door de crisis zonder werk. De weg terug naar het land van herkomst is moeilijk. De huisvesting laat hier en daar te wensen over. Zeker met de nu afgekondigde maatregelen verblijven vaak teveel mensen in één ruimte. We doen bij deze een beroep op werkgevers en verhuurders van woonruimte om hun verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat hier extra aandacht aan besteed wordt. Wij zien daar mede op toe.

Ten slotte, Gods hand schrijft de geschiedenis. Hoe onwerkelijk ook, er geschiedt geen ding bij geval. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat dit ook geldt voor de crisis waarmee we nu wereldwijd geconfronteerd worden. In de oude gemeente Kesteren werd iedere raadsvergadering geopend met gebed. Eén van de zinsnede in dat gebed was: “Geef ons een diep besef van onze afhankelijkheid van U.” Ik hoop dat we te midden van deze crisis iets mogen gevoelen van het besef van die afhankelijkheid en dat we ook in dat besef ons werk mogen verrichten.

Nees van Wolfswinkel,
Wethouder

Nees van Wolfswinkel