Nees van Wolfswinkel: De eerste digitale gemeenteraadsvergadering

Op het moment dat ik deze column schrijf hebben we net de eerste digitale gemeenteraadsvergadering achter de rug.

Zoals gewoonlijk begonnen we die met een moment van bezinning of gebed. De beelden op mijn computer toonden mijn collega’s, in hun huiskamer of werkkamer thuis, staande naast hun bureau. Een vreemde gewaarwording. Anderzijds merkte je dat een ieder zich schikte naar de omstandigheden. Voorzitter Kottelenberg vroeg om tijdens het moment van stilte ook te denken aan de families die dierbaren verloren hebben. Op dat moment drong het pas goed tot mij door, wij zijn als college samen met onze medewerkers al weer zo druk bezig met de voorbereidingen om langzaam te proberen de draad van het ‘gewone’ leven op te pakken. Maar velen van onze inwoners zijn ‘achtergebleven’, gestorven door het coronavirus. Hun nabestaanden zijn het rouwproces amper begonnen en door de omstandigheden hebben ze hun verdriet met weinigen kunnen delen. We mogen in het bijzonder hen wel van harte sterkte toewensen voor de tijd die voor ons ligt.

Mede dankzij de strakke leiding van de voorzitter verliep de vergadering voorspoedig. Andere gemeenten kunnen hier nog van leren. Een aantal keren werd een korte pauze ingelast en mede hierdoor was het half 12 voor we staande naast ons bureau de vergadering konden afsluiten. Uiteraard was er debat, maar uiteindelijk voelde iedereen wel aan dat het zaak was niet onnodig lang te vergaderen; ook mijn ervaring met digitaal vergaderen is dat het vermoeiend kan zijn. Het was fijn te constateren dat de meeste besluiten unaniem genomen konden worden. Voor wat betreft mijn eigen portefeuilles waren er drie bestemmingsplannen te behandelen. Alle werden unaniem aangenomen.

Werkkamer wethouder Van Wolfswinkel

Zoals ik al schreef: langzaamaan proberen we de draad van het ‘gewonere’ leven weer op te pakken. Alhoewel we nog veel vanuit huis werken, heb ik de afgelopen week weer een aantal uren in mijn werkkamer in het gemeentehuis doorgebracht. Sommige gesprekken lenen zich er nu eenmaal niet voor om ze op digitale wijze te voeren. Non-verbaal gedrag spreekt soms boekdelen. Mede door de inzet van de afdeling facilitair worden de kantoren in gereedheid gebracht voor de 1.5 meter norm. Dit betekent dat ik in mijn kamer nog maar twee personen kan ontvangen zoals de foto toont, terwijl er ruimte is voor zeven. Vergaderingen met meer mensen zullen straks in andere ruimtes moeten plaatsvinden. Voor de collega’s van het bestuurssecretariaat een hele klus om alles in goede banen te leiden.

De collegeleden hebben de afgelopen week bezoeken gebracht aan de scholen, de zorginstellingen en de huisartsenposten. Vergezeld van een kist met appels was ik onder andere op basisschool ‘De Hien’ in Dodewaard. Fijn was te vernemen dat de meeste kinderen blij waren dat ze weer naar school kunnen. Ik merk dat ook aan mijn eigen kleinkinderen. Het is goed dat ook onze kleine inwoners het ritme van alle dag weer op kunnen pakken. Hopelijk valt het mee met de leerachterstanden die zo gemakkelijk kunnen ontstaan.

Ten slotte, we hebben iets meer bewegingsvrijheid gekregen. Het routeplan van de regering laat een langzame uitbreiding zien. Laten we echter vooral beseffen dat de voortgang van het terugkeren naar een ‘normalere situatie’ sterk afhankelijk is van hoe wij ons de komende tijd gedragen. Houd afstand en laten we samen onze verantwoordelijkheid nemen.

Nees van Wolfswinkel,
wethouder