Geniet, maar met mate... - blog burgemeester Jan Kottelenberg

Laat ons doel zijn dat de genoegens van de één, niet de last van de ander wordt.

Met gemengde gevoelens keek ik naar de persconferentie van 20 april. Eerder schreef ik over de bezorgde internist en de enthousiaste terrashouder die samen zo goed het maatschappelijke dilemma over de versoepeling van de coronaregels weerspiegelen. Samen vormen zij ook het script van de aangekondigde versoepelingen.

Vanaf 28 april mogen onder meer terrassen onder voorwaarden weer open, is de avondklok voorbij en mogen wij weer twee mensen per dag thuis ontvangen. En de studenten mogen weer beperkt naar binnen bij het hoger onderwijs.

De uitdaging voor ons is om te genieten van de welverdiende versoepelingen maar tegelijk niet uit het oog te verliezen: de mensen in de zorg en onze kwetsbare medemensen. Want het ijs is nog heel dun. Als je je daar toch op waagt, doe het dan voetje voor voetje en ga niet te ver van de kant. Op deze manier moeten wij tastend onze weg zoeken in een maatschappij waarin de coronateugels langzaam worden gevierd.

Laat ons doel zijn dat de genoegens van de één, niet de last van de ander wordt. Ons doel moet zijn dat we het samen blijven doen, elkaar vasthouden, ook en juist in wat hopelijk de slotfase van deze pandemie is. Samen over de eindstreep. Is dat mogelijk?

Ik denk dat het kan als we van de extra vrijheid met mate genieten en met meer oog dan ooit voor die ander. Het betekent consequent met die bekende basisregels omgaan: handen wassen, anderhalve meter afstand, thuisblijven bij klachten en zo nodig jezelf laten testen. Vermijd drukte. En laat je vaccineren als je aan de beurt bent.

Meer vrijheid betekent meer verantwoordelijkheid. Laten we er samen voor zorgen dat niet de zorgmedewerkers en de kwetsbaren voor ons de rekening moeten betalen. Geniet van de versoepelingen, maar doe dat met mate...

Jan Kottelenberg,
Uw burgemeester

Burgemeester Jan Kottelenberg