De avonden - column burgemeester Jan Kottelenberg

Ik hoop dat u en jullie oog blijven houden voor je medemens, je buren, je vrienden.

We verwachtten lange, stille avonden en lege straten. We kregen landelijk een intense week voor de kiezen waarin ons samenleven op scherp stond. De onvermijdelijke coronamaatregelen, ze worden door velen ervaren als een loden last.

We zagen ook de impact die sociale media kan hebben: informatie en gevoelens uit bepaalde hoeken en met alle gevolgen van dien. We zagen dat sommigen de moraal ontstijgen en zich heer en meester wanen over het bezit van anderen.

We zagen ook dat harde bolsters zachte kernen hebben; mensen die nadrukkelijk de goede partij kiezen. En gelukkig was er de maatschappelijke steun voor wie achterbleef met een vernielde en geplunderde winkel. Deze steun helpt maar geeft ons vooral een enorme oppepper. Het verbindt ons, het laat zien dat we er niet alleen voor staan.

Ik hoop dat u en jullie oog blijven houden voor je medemens, je buren, je vrienden. Help ze waar nodig. Geef aandacht. En je helpt ze ook als je ze er op wijst dat ze de coronamaatregelen onvoldoende serieus nemen.

Deze steun is en zal niet onopgemerkt blijven. Dank aan u en jullie, inwoners van Neder-Betuwe, dat de afgelopen week bij ons rustig is verlopen. Het sterkt mij in mijn overtuiging dat we er samen uitkomen.

Jan Kottelenberg,
burgemeester

Stille straat in de avond