Wethouder Marien Klein: Onderwijs en het perspectief op een nieuw begin!

Ik wens iedereen, ondanks de zorgen en het verdriet, goede en gezegende paasdagen.

Op het moment dat ik deze column schrijf, is net bekendgemaakt dat de scholen tot en met 28 april gesloten blijven. Dat betekent dat enkele duizenden leerlingen van onze 18 scholen in Neder-Betuwe in ieder geval nog een paar weken thuisonderwijs gaan ontvangen. De eerste weken zijn over het algemeen goed verlopen. Hulde aan al die ouders en leerkrachten die dit mogelijk maken! Een enorme prestatie die in korte tijd is geleverd. Nu nog een paar weken volhouden met z’n allen! Op internet en in de media zijn veel voorbeelden te vinden om thuis de dagen in te delen en een mooie mix te maken tussen inspanning en ontspanning.

De schooldirecteuren die ik als wethouder Onderwijs gesproken heb gaven aan dat het organiseren van het thuisonderwijs goed lukt. Enkele scholen hebben voordeel bij de digitale voorsprong die zij al hadden, waardoor alle leerlingen al over een laptop of tablet beschikten en de leerlingen via Teams of Skype online les krijgen van hun eigen juf of meester. Zorgen zijn er over kinderen die meer aandacht nodig hebben dan gemiddeld en over kinderen uit gezinnen waar de mogelijkheden minder voorhanden zijn en die het al moeilijk hadden.

Het is belangrijk dat ieder kind ook tijdens de corona-crisis veilig thuis kan zijn en als het kan onderwijs volgt. Voor die kinderen bij wie dit niet vanzelfsprekend is, treden wij als gemeente samen met het onderwijs en de kinderopvang in overleg om tot oplossingen op maat te komen.
Voor meer specifieke informatie of vragen kunt altijd contact opnemen met ons Kernpunt via tel. 0488-449992. Mailen kan ook, zie rechts de adressen in de colofon.

Ik had niet kunnen bedenken dat de eerste weken van mijn wethouderschap voor een groot deel in het teken zou staan van de corona-crisis. Vanaf half maart werken wij, het college van B&W, vanuit huis en digitaal, ook met vergaderen. Gelukkig heb ik de eerste twee weken al veel medewerkers van de gemeente, inwoners en mensen uit allerlei groepen en van allerlei instanties leren kennen. Ik voel ik me al thuis in het gemeentebestuur, al is het nu vooral vanuit mijn eigen woning.

Naast het onderwijs en de kinderopvang zijn wij als college van B&W ook nauw betrokken geweest bij het noodzakelijk beperken van de kerkdiensten. Veel van onze inwoners, inclusief mijzelf, kunnen op zondag daardoor niet meer naar de kerk en volgen de kerkdiensten nu online. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het niet meer voorgekomen dat er in onze kerkgebouwen niet meer samen kan worden gekomen om naar het evangelie te luisteren, samen te bidden voor ons land, ons dorp, voor beterschap voor alle zieken en om te vragen om sterkte en kracht voor die families die al met sterfgevallen te maken hebben gekregen.

Deze week is het Goede Vrijdag en volgende week Pasen en hoopt de christelijke kerk het lijden, sterven en de opstanding van Jezus te herdenken. Ik wens iedereen, ondanks de zorgen en het verdriet, goede en gezegende paasdagen.

Ik hoop van harte dat wij samen in Neder-Betuwe over een paar weken corona-vrij zijn. Nu zien de corona statistieken voor onze gemeente er nog niet goed uit. Pasen leert ons dat er een verwachting is, een nieuw begin!

Marien Klein
Marien Klein, wethouder