Over de Adviesraad Sociaal Domein

De samenstelling:
- inwoners van verschillende dorpen in Neder-Betuwe;
- vertegenwoordiging van diverse zorg- en welzijnsgroepen uit de Neder-Betuwse samenleving;
- ieder lid van de Adviesraad Sociaal Domein is betrokken bij en heeft deskundigheid verkregen door eigen ervaring of (vrijwilligers)werkervaring in een of meer zorggebieden in het sociaal domein.