Transitie van Wmo-raad naar Adviesraad Sociaal Domein

De afgelopen maanden is een werkgroep binnen de oude WMO-raad bezig geweest met de transitie naar Adviesraad Sociaal Domein. Binnen de koepel van de adviesraden in de regio was de gemeente Neder-Betuwe een van de weinigen die nog werkte met het fenomeen WMO-raad. Omdat het werkgebied binnen het sociaal domein als maar groeit omdat er steeds meer taken van landelijk niveau naar gemeentelijk niveau worden gedelegeerd, moest de transitie er komen. Binnenkort komen Beschermd wonen en Wet inburgering naar de gemeenten.

De samenstelling van de raad is in 2018 al op 3 plaatsen gewijzigd omdat leden danwel verhuisden naar buiten de gemeente of de leden hadden hun termijn erop zitten. Begin 2020 zullen er nog 2 leden van het eerste uur van de WMO-raad stoppen. Er zal worden geworven door een een nieuwe sollicitatiecommissie uit de huidige raad. Er zal geprobeerd worden om voor elk terrein binnen het Sociaal Domein een kandidaat te vinden waarbij tevens wordt gekeken naar een vertegenwoordiging vanuit alle dorpen binnen de gemeente Neder-Betuwe.

Inmiddels is door de gemeenteraad een nieuwe Verordening ASD goedgekeurd. De nieuwe ASD heeft een nieuw huishoudelijk reglement geschreven.

Kortom, we zijn na de transitie klaar om aan het werk te gaan. Het is overigens goed te weten dat de leden van de ASD vrijwilligers zijn.