Gevraagd advies uitgebracht

De Wmo-raad heeft een (gevraagd) advies uitgebracht betreffende de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2018 over 2017. Er is geconstateerd dat de uitkomsten van de onderzoeken ten opzichte van voorgaande jaren positief zijn verbeterd. Het algemene advies is om in de toekomst te blijven streven naar een hoge cliënttevredenheid in Neder-Betuwe. Klik hier voor het volledige advies.