Afscheid Rina Kuenen

Rina Kuenen werd maandagavond 13 januari door voorzitter Edo Sprong, namens de kersverse Adviesraad, uitgebreid bedankt voor haar enorme inzet en enthousiasme gedurende haar twee periodes (ongeveer 10 jaar) als tot voor kort WMO-raadslid met taakaccent ouderen en nu nog net op de drempel als lid van Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Neder-Betuwe. Rina kreeg als dank een set streekproducten en een mooie bos bloemen.

Afscheid Rina Kuenen

Rina gaf aan met gemengde gevoelens haar afscheid te beleven. "Je weet dat er een keer een einde aan komt, maar ik vind het ook nog zo leuk en interessant," aldus Rina.

De ASD bedankt Rina nogmaals voor haar grote inbreng.