Twee vacatures Adviesraad Sociaal Domein

In verband met vertrek van twee leden is er plaats voor twee enthousiaste nieuwe ASD-leden.

Vanaf 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de zorgverlening aan haar inwoners, zoals ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, maar ook de jeugdzorg en hulp bij werkloosheid en inkomensproblematiek. Per 1 januari 2020 is daaraan toegevoegd de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ).

Vanwege de uitbreiding van taken is de WMO-raad van de gemeente Neder-Betuwe omgezet naar de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Het werkterrein van de adviesraad is in het belang van alle inwoners van de gemeente Neder-Betuwe. Evenals de WMO-raad deed, geeft de ASD gevraagd en ongevraagd advies aan de wethouder die het sociale domein in portefeuille heeft. De plannen van de verantwoordelijke wethouder binnen de gemeente worden voorgelegd aan de gemeenteraad, maar pas nadat de ASD daar advies over heeft gegeven.

De ASD bestaat uit 12 personen, woonachtig in de verschillende kernen van Neder-Betuwe. De ASD is geen belangenbehartiger van een bepaalde doelgroep of een bepaald individu, maar gaat het om de algemene belangen burgers zo goed mogelijk te dienen. De opdracht staat beschreven in de ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Neder-Betuwe 2019’ en het praktisch functioneren is beschreven in het ‘Huishoudelijk Regelement Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Neder-Betuwe 2019’. Beide documenten zijn op te vragen door een email te sturen naar secretaris@asdnederbetuwe.nl.

De ASD wil graag in contact komen met mensen die zich betrokken voelen bij één of meerdere zorggebieden - liefst met kennis en ervaring - om deel uit te maken van de ASD Neder-Betuwe. De ASD komt minimaal 4 x per jaar bijeen. Daarnaast is het streven dat alle leden een specifiek aandachtsgebied binnen het sociale domein hebben. De leden bezoeken enkele keren per jaar een relevante bijeenkomst van hun aandachtstaak. Voorts maakt de ASD Neder-Betuwe deel uit van het regionaal overleg van Adviesraden in Rivierenland.

In verband met vertrek van twee leden is er plaats voor twee enthousiaste nieuwe ASD-leden. Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met voorzitter de heer Edo Sprong, tel. 06-53456980. Uw belangstelling voor deze functie kunt u kenbaar maken door binnen 2 weken een email - voorzien van uw motivatie - te sturen naar secretaris@asdnederbetuwe.nl. Een commissie, bestaande uit drie personen, maakt een selectie uit de aanmeldingen voor een gesprek.