Een WhatsApp-signaleringsgroep als inbraakpreventie

Veilig wonen = bewust wonen

Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van de applicatie WhatsApp op hun smartphone om hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-signaleringsgroep van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.

Wat is een WhatsApp-groep?

WhatsApp is een applicatie (app) voor uw smartphone. U kunt met WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep. Het delen van berichten met meerdere personen heet een ‘groeps-chat’. Dit is een van de vele functies in WhatsApp die bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn met sms'en. Daarnaast maakt deze berichtenservice gebruik van het mobiele netwerk en betaalt u dus niet per bericht, zoals met sms’en.

Hoe gebruikt u een WhatsApp-groep?

 • Als u zelf een WhatsApp-groep aanmaakt, weet dan dat u maximaal 50 personen (mobiele nummers) aan deze groep kunt toevoegen.
 • U kunt maximaal 50 WhatsApp-groepen aanmaken.
 • Alleen de beheerder van de WhatsApp-groep kan mensen toevoegen aan de groep. Wanneer u zelf een WhatsApp-groep creëert, bent u automatisch de contactpersoon van deze groep.
 • Als u zelf wordt toegevoegd aan een WhatsApp-groep, heeft u altijd de controle over uw deelname. U kunt in een groep blijven of een groep verlaten wanneer u maar wenst. Onthoud wel dat de contactpersoon van de groep als enige de mogelijkheid heeft om mensen (opnieuw) toe te voegen.

Wanneer bewoners een WhatsApp-groep gebruiken voor de extra sociale controle op verdachte situaties noemen we dat een WhatsApp-signaleringsgroep.

Tips voor het gebruik van een WhatsApp-signaleringsgroep

 • Ziet u iets verdachts in uw buurt? Gebruik dan de SAAR-volgorde:

S = Signaleer
A = Alarmeer de politie via 1-1-2
A = App naar de deelnemers in uw WhatsApp-signaleringsgroep om uw waarneming bekend te maken. (Vermeld ook of er al iemand naar 1-1-2 heeft gebeld.)
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon. Houd de veiligheid in de gaten. Het is niet de bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen.

Vermeldt tijdens een mogelijke melding aan 1-1-2 vanuit de WhatsApp-signaleringsgroep dat u lid bent van deze WhatsApp-signaleringsgroep, zodat er vanuit de politie terugkoppeling plaats kan vinden. De politie doet zijn uiterste best, mocht u echter onverhoopt binnen 48 uur na uw melding geen terugkoppeling hebben gehad, neemt u dan contact op met uw wijkagent via 0900-8844.

 • Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s. Maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 • Foto’s van een verdacht persoon versturen aan de deelnemers van de WhatsApp-signaleringsgroep mag alleen voor het doorgeven van een signalement en als dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht van een verdacht persoon kunnen ook goed beschreven worden. Bij voertuigen kunt u denken aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik de WhatsApp-signaleringsgroep van uw buurt alleen voor verdachte situaties en als het om de veiligheid in uw buurt gaat om de attentiewaarde hoog te houden.
 • Zowel de politie als de gemeente zitten niet in WhatsApp-signaleringsgroepen: bij verdachte situaties belt u de politie via 1-1-2.

Afspraken met elkaar

 • Spreek af dat in een verdachte situatie één persoon de politie via 1-1-2 belt met een signalement. Laat in een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 1-1-2 al gebeld is! Daarmee voorkomt u een overvloed van 1-1-2-meldingen. Bel wel opnieuw 1-1-2 als u meer informatie heeft zoals een vluchtroute of een aanvulling op het signalement.
 • Denk na over hoe u andere buurtbewoners die niet in de WhatsApp-groep zitten kunt betrekken/op de hoogte kunt houden over wat er in uw buurt speelt.
 • Breng andere partners in uw wijk/ buurt op de hoogte van uw WhatsApp-signaleringsgroep (denk hierbij bijvoorbeeld aan scholen, verenigingen, buurthuizen en uw woningcorporatie).

Meld uw bestaande WhatsApp-signaleringsgroep aan op www.wabp.nl

Indien u al een WhatsApp-signaleringsgroep heeft of een groep wilt opstarten, meld uw groep dan aan op de site van www.wabp.nl. De beheerder van de groep vermeldt hier zijn/ haar contactgegevens. Op deze manier kunnen bewoners die deel willen uitmaken van zo'n groep snel en effectief zien of er al een groep actief is en wie de beheerder is. Aanmelden gaat dus via de beheerder van de groep. Mocht er nog geen groep actief zijn in uw wijk/ buurt en u wilt een groep opstarten, maak dan gebruik van de flyer 'WhatsApp-signaleringsgroepen' (pdf, 65 kB). Vul uw gegevens in en verspreid de flyer in uw wijk/ buurt. Bewoners die zich willen aansluiten bij een WhatsApp-signaleringsgroep leveren het ingevulde formulier in bij de beheerder. Voor meer info, zie de flyer (pdf, 65 kB).

WhatsApp-buurtpreventieborden

De gemeente ondersteunt en stimuleert de bewoners van Neder-Betuwe met het opzetten van WhatsApp-signaleringsgroepen. Het creëert immers extra ogen en oren in de wijk. De flyer kan gebruikt worden met het opzetten van een nieuwe WhatsApp-signaleringsgroep. Daarnaast stelt de gemeente WhatsApp-buurtpreventieborden beschikbaar voor actieve groepen die bestaan uit minimaal 40 deelnemers. De beheerder van de WhatsApp-signaleringsgroep kan hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Vraag uw wijkagent voor meer informatie!

In de media

In Hét Gemeentenieuws van woensdag 27 mei 2015 stond een interview met de heer Sjaak Heij, initiatiefnemer van de WhatsApp-groep LeedeWaaks in Kesteren. Lees hier het artikel (pdf, 241 Kb)