Hoe worden rampen en crises bestreden?

Bij een ramp of crisis op lokaal niveau heeft de burgemeester het opperbevel en is daarmee verantwoordelijk voor de bestrijding van de ramp of crisis. De burgemeester is ook verantwoordelijk voor noodbevelen of noodverordeningen om bij een ramp of crisis de openbare orde te handhaven.

Na afloop legt hij verantwoording af aan de gemeenteraad. Bij een bovenlokale ramp of crisis gaan de wettelijke bevoegdheden voor het bestrijden ervan over naar de voorzitter van de veiligheidsregio. In onze veiligheidregio, Gelderland-Zuid, is dat de burgemeester van Nijmegen.

Crisisorganisatie

Het regionaal crisisplan beschrijft de inrichting van de regionale multidisciplinaire organisatie tijdens rampen of crises. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de crisisorganisatie in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn hierin vastgelegd.

Rampenplannen

Ter voorbereiding zijn er in de veiligheidsregio Gelderland Zuid rampen- en  incidentbestrijdingsplannen gemaakt. Het gaat daarbij onder meer om:

  • Calamiteiten bij (LPG)tankstations en industriële inrichtingen
  • Overstromingen
  • Calamiteiten op de infrastructuur, zoals de Betuweroute, de A15 en de Waal
  • Langdurige uitval van nutsvoorzieningen zoals gas, water en licht en de telefoon

Meer weten over de bestrijding van rampen en crises en wat u zelf moet doen bij een ramp of crisis? Kijk dan op de website van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.