Neder-Betuwe rust de BOA’s uit met bodycams

Bodycams dragen bij aan een veiligere werksituatie

De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) krijgen soms te maken met agressie en geweld op straat. De gemeente vindt dit als werkgever ongewenst en onacceptabel. BOA’s moeten veilig hun werk kunnen doen. Om hen te beschermen rust de gemeente hen vanaf 7 juli 2021 uit met bodycams. Hierna kunt u een boa treffen met een bodycam op zijn jas bevestigd. Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Hieronder geven wij antwoord op de meest voorkomende vragen.

Wat is een bodycam?
De bodycam is een draagbare camera die duidelijk zichtbaar is bevestigd op de jas van de boa, ter hoogte van zijn/haar borstkas.

Hoe werkt onze bodycam?

De bodycam staat gedurende een dienst van de boa stand-by. Er worden continu opnamen gemaakt, maar deze worden na 60 seconden automatisch gewist. Dit heet buffering. Indien de boa zich onveilig voelt of indien hij of zij inschat dat de situatie kan escaleren, kan hij een opname starten dat ook daadwerkelijk wordt opgeslagen. De boa geeft (indien mogelijk) eerst een mondelinge waarschuwing voordat de opname wordt gestart. De boa beëindigt de opname als het incident of de dreigende situatie voorbij is. Standaard worden beelden 72 uur bewaard en daarna automatisch gewist. De opname kan langer worden bewaard indien sprake is van aangifte bij de politie, zelfevaluatie, door vordering van de beelden door bijvoorbeeld politie of justitie of indien een betrokkene een verzoek tot inzage heeft gedaan. 

Wat is het doel van de bodycam?

Het doel van de bodycams is het vergroten van de veiligheid van de boa’s tijdens hun diensten. We gaan uit van een preventieve werking. Dit betekent dat wij verwachten dat alleen al het dragen van een bodycam een de-escalerende werking heeft, waardoor de opname in de praktijk niet tot nauwelijks echt hoeft worden gestart. Als er wel een opname wordt gestart, kan deze alleen worden gebruikt indien sprake is van aangifte bij de politie, zelfevaluatie, vordering van de beelden of indien een betrokkene een verzoek tot inzage doet. 

Hoe weet ik of er een opname is gemaakt?

Wij gaan er vanuit dat bij verreweg de meeste diensten geen opnames zullen worden gemaakt met de bodycam. In die gevallen verwerken we geen persoonsgegevens. Als een situatie escaleert of dreigt te escaleren, kondigt de boa eerst aan dat hij of zij een opname gaat maken. Als deze aankondiging niet zorgt voor een veilige situatie, wordt de opnameknop daadwerkelijk ingedrukt. Indien redelijkerwijs mogelijk wordt de opname dus aangekondigd. 

Wat is onze grondslag?

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 onder f van de AVG: gerechtvaardigd belang. De gemeente zet bodycams in vanuit haar rol als werkgever en heeft als doel de veiligheid voor de werknemers vergroten. 

Heeft u toch nog vragen?

Mocht u na het lezen van het bovenstaande toch nog vragen hebben over de bodycams, neemt u dan gerust contact op. U kunt uw vragen stellen via info@nederbetuwe.nl