Brandweer

Voor spoedgevallen: 112
Geen spoed, wel brandweer: 024-35 55 555
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: 088-457 50 00

Sinds 1 januari 2013 valt onze brandweer onder de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De brandweer in Neder-Betuwe heeft vier uitruklocaties: in Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheusden. De brandweerteams werken met bereikbaarheidsdiensten door 70 vrijwilligers. De Officieren van Dienst werken samen met het korps van Tiel in een piket.

Iedere kazerne heeft een tankautospuit (blusvoertuig) en een personeel-/materieelwagen. Daarnaast staat er in Ochten een haakarmvoertuig klaar om met schuim te kunnen blussen. Daarnaast is er ook een actieve jeugdbrandweer van 15 korpsleden met een eigen blusvoertuig.

Telefonische bereikbaarheid

  • Alarmnummer 112 (alleen voor spoedeisende hulp)
  • Geen spoed, wel brandweer: 024-35 55 555

Brandweergroepen in Neder-Betuwe

Omdat de organisatie geen 24-uurs diensten heeft, zijn onderstaande locaties beperkt bereikbaar. Teamleider van de brandweer is de heer L. Demarteau.

Kazerne groep Dodewaard

Oranjelaan 1b, 6669 AH Dodewaard, T: 088-4575750, groepsleider is G. Koenraads

Kazerne groep Kesteren

Vincent van Goghstraat 18, 4041 GG Kesteren, T: 088-4575730, groepsleider is H. van Binsbergen

Kazerne groep Ochten

Cuneraweg 4, 4051 CE Ochten, T: 088-4575720, groepsleider is G. Hommerson

Kazerne groep Opheusden

Hamsestraat 24, 4043 LH Opheusden, T: 088-4575740, groepsleider is J. van Wendel de Joode

Jeugdbrandweer 'The next generation Firefighters’

De jeugdbrandweer bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, met als belangrijkste doel:

  • Jongeren kennis te laten maken met de brandweer
  • Het bewustzijn en kennis te vergroten met betrekking tot brandbestrijding, het voorkomen van brand en hulpverlening
  • De doorstroming naar de opleiding 'Manschap A' van de brandweer te bevorderen door een voorsprong in kennis en ervaring

De jeugdbrandweer is hierdoor te beschouwen als een ‘kweekvijver’ waarin zowel theoretische als praktische kennis wordt opgedaan.

Wie meer wil weten over deze jeugdbrandweer, kan contact opnemen met Dick van Zetten (hoofdjeugdleider) via 06-12 65 66 90. Nadere informatie kun je krijgen op de website van de Jeugdbrandweer Nederland.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl) werken de hulpdiensten van de brandweer en ambulancezorg en de zestien gemeenten samen om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken. De taken van de brandweer bestaan uit risicobeheersing en incidentbestrijding.

Contactgegevens Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen
Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen
T: 088-457 50 00
W: www.vrgz.nl