Vuurwerk afsteken

Bij het afsteken van vuurwerk dient u onderscheid te maken tussen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk.

Consumentenvuurwerk tijdens jaarwisseling

Het afsteken van consumentenvuurwerk is enkel rondom de jaarwisseling toegestaan: tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Hiervoor is geen vergunning nodig. Voor afwijkende data/tijden moet u toestemming vragen aan Provincie Gelderland.

Professioneel vuurwerk

Voor professioneel vuurwerk dient de beziger van dit vuurwerk te voldoen aan de vereisten die hieraan zijn verbonden. Zie de website van Provincie Gelderland.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij

Tips

Omdat de materie rondom het professionele vuurwerk zo specifiek met diverse wetten en regels te maken heeft, verzoeken we u in alle gevallen contact op te nemen met een van onze milieumedewerkers van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving.