Voorwerpen op de weg, tijdelijke plaatsing melding

Gaat u bezig met bouwactiviteiten, onderhouds- en/of installatiewerkzaamheden? En moet u hiervoor tijdelijk de openbare ruimte en/of openbare weg gebruiken? Meld dit dan schriftelijk en minimaal 7 werkdagen voor de startdatum van het in gebruik nemen van de openbare plaats, weg of weggedeelte. Dit doet u door middel van het ‘meldingsformulier tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg’. 

Voorwaarden

Houdt u bij de melding en voor de plaatsing van tijdelijke bouwmaterialen rekening met de volgende voorwaarden:

  • De bruikbaarheid van de weg komt niet in gevaar en de weg blijft veilig;
  • De bouwmaterialen veroorzaken geen overlast voor weggebruikers;
  • De bouwmaterialen worden alleen geplaatst op of nabij de locatie waar de werkzaamheden plaats vinden;
  • De bouwmaterialen op de openbare weg voldoen aan de CROW- richtlijnen ‘richtlijnen voor het markeren van overlichte obstakels’;
  • De bouwmaterialen vormen geen belemmering voor beheer en onderhoud aan de weg.

Indien het mogelijk is om de bouwmaterialen op eigen terrein te plaatsen, dan geniet dit de uitdrukkelijke voorkeur. 

Met vragen kunt u terecht bij de heer A. Oegema via info@nederbetuwe.nl of via 14 0488.