Verwijzingsborden

Bij grote evenementen als kermissen, beurzen, braderieën e.d. binnen de gemeente Neder-Betuwe kunt u als organisator verwijzingsborden plaatsen.

Bij de gemeente kunt u als organisator van dergelijke evenementen een tijdelijke vergunning voor het plaatsen van verwijzingsborden aanvragen. Dit kan in cominatie met de aanvraag van de evenementenvergunning.

zie ook: plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

Bewegwijzering (permanent)

U ziet in de verschillende dorpskernen ook groene en gele bordjes die verwijzen naar bedrijven/instellingen. Deze worden op aanvraag en tegen betaling besteld en geplaatst door de gemeente. Wilt u permanente verwijzingsborden naar uw bedrijf of instelling aanvragen, neemt u dan contact op met de afdeling Fysieke Pijler.

Bijzonderheden

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.10.A

Wetten

Meer informatie

Voor de vergunning van tijdelijke borden kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving. Voor het aanvragen van permanente verwijzingsbordjes neemt u contact op met team Openbare Ruimte via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij