Verkopen van vuurwerk

Voor de verkoop van vuurwerk is een vergunning van het college nodig. Of u wel of niet in aanmerking komt voor een vergunning, is afhankelijk van de eisen die de wet milieubeheer hieraan verbindt. De verkoop van vuurwerk is alleen mogelijk vanuit een inrichting op 29, 30 en 31 december van een kalenderjaar.

Kosten

Leges 2021: € 250,80

Bijzonderheden

Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.72 en het Vuurwerkbesluit wet milieubeheer artikel 2.3.2

Wetten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.