Verhuur gemeentelijke binnensportaccommodaties

Scroll naar

De gemeente Neder-Betuwe is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van haar gemeentelijke gebouwen. Dit varieert van het gemeentehuis, gemeentewerven tot gymzalen en sporthallen in de verschillende kernen. De sporthallen en gymzalen hebben tot doel om sport op scholen en door verenigingen mogelijk te maken. Scholen vormen overdag de belangrijkste gebruikers van de sportaccommodaties. In de avonduren geldt dat voor diverse verenigingen.

Voor de sporthallen: De Biezenwei, Fazantstraat 30 in Opheusden, De Leede, Kasteelstraat 4 in Kesteren en De Eng, Dalwagen 78b in Dodewaard bestaat gelegenheid om deze sportaccommodaties (of delen daarvan) te huren. Dat is alleen mogelijk voor de uren dat zij niet gebruikt worden door scholen en verenigingen. Tot voor kort kon dat via een verzoek aan de accommodatiebeheerder of sporthalbeheerder en tegen contante betaling. Dat gaat per 1 april 2019 veranderen, waarbij een digitale oplossing wordt geboden dat incidentele huurders dat geheel zelfstandig kunnen doen. Reservering van genoemde sportaccommodaties kan in dat geval door gebruik te maken van het gemeentelijk verhuurprogramma via: https://nederbetuwe.accommodatiehuur.nl.

Via bovenstaande link krijgen incidentele huurders voor de drie sporthallen inzicht in de beschikbare uren en kunnen vrije uren via iDEAL betaling worden gereserveerd. Bij de eerste reservering zal iedere gebruiker een eenvoudige procedure moeten volgen om een wachtwoord te verkrijgen.

Onderstaand een opsomming met aandachtspunten bij de nieuwe reserveringsmethode:

  • Voor regulier gebruik door scholen en verenigingen verandert er niets. Dit gebruik wordt jaarlijks geregeld via een gebruiksovereenkomst.
  • Verhuur via contante betaling is vanaf 1 april 2019 niet langer mogelijk via de (gebouwen)beheerders.
  • Reservering moet minimaal 24 uur van te voren plaatsvinden.

Kosten

Voor 1 zaaldeel is het tarief € 11,50 per uur, voor 2 zaaldelen € 23,00 per uur, voor de gehele zaal € 32,50 per uur.

Jeugdtarief voor de gehele zaal in de middag (b.v. 16.00 tot 17.00 uur) is het tarief € 16,75 per uur.

Vergader-/spiegelzaal in sporthal De Biezenwei is het tarief € 11,50 per uur.

Wanneer er online een reservering heeft plaatsgevonden en u hebt via iDeal betaald, vindt er bij een annulering geen restitutie van de kosten plaats.

Meer informatie

Met vragen over de sporthallen kunt u contact opnemen met de coördinerend accommodatiebeheerder, heer J. Vermeer, via het algemene telefoonnummer 14 0488 (6 cijfers).