Verblijfsvergunning

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft acht loketten in Nederland.

U moet naar het IND-loket als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit en:

  • informatie wilt over uw verblijf in Nederland;
  • een verblijfsvergunning wilt aanvragen;
  • uw verblijfsdocument kunt ophalen;
  • een verblijfssticker kunt afhalen;
  • uzelf als EU-burger wilt laten registreren.

Let op: u kunt hiervoor dus niet meer terecht bij uw gemeente!

Bijzonderheden

Aanvraag verblijfsvergunning

Maak voor de aanvraag van een verblijfsvergunning een afspraak bij het IND-loket. Bel hiervoor 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.). U hoort dan meteen welke gegevens u mee moet nemen naar de afspraak.

Aanvraag

Wilt u alleen informatie over een verblijfsvergunning, bel dan 0900 1234561 of ga naar de informatiebalie van het IND-loket. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. De informatiebalie van de IND is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 16.30 uur. U kunt bij de informatiebalie geen aanvraag indienen.

Het adres van het IND-loket is:
Magistratenlaan 222
5223 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook terecht op de website van de IND.