V

 • Venten

  Als handelaar goederen of diensten huis-aan-huis aanbieden of op een openbare of in de open lucht gelegen plaats?

 • Verblijfsvergunning

  De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft acht loketten in Nederland.

 • Verhuizing en emigratie

  Indien u (als burger) gaat verhuizen, dan moet u dit bij de gemeente doorgeven.

 • Verkeer, regulering verkeersstromen

  De gemeente heeft zorg voor de verkeersveiligheid. Zij wil het gemeentelijk wegennet duurzaam veilig inrichten.

 • Verklaring omtrent het gedrag

  Wanneer u solliciteert naar functies waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen (bijvoorbeeld kinderen), kan uw (aanstaande) werkgever vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 • Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp)

  In diverse gevallen kan men u als (vertegenwoordiger van een) rechtspersoon vragen een VOGrp te overleggen. Bijvoorbeeld in het kader van een aanbesteding, bij het sluiten van een overeenkomst of contract. De verklaring kan ook nodig zijn voor het lidmaatschap van een brancheorganisatie.

 • Verkopen van vuurwerk

  Voor de verkoop van vuurwerk is een vergunning van het college nodig.

 • Verwijzingsborden

  Bij grote evenementen als kermissen, beurzen, braderieën e.d. binnen de gemeente Neder-Betuwe kunt u als organisator verwijzingsborden plaatsen.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor vluchtelingen. Om hier recht op te hebben, dient u door de Verenigde Naties (VN) erkend te zijn als zijnde een vluchteling.

 • Voorwerpen (gevonden of verloren)

  U kunt een verloren of gevonden voorwerp aanmelden of mogelijk terugvinden via www.verlorenofgevonden.nl. De gemeente Neder-Betuwe heeft zich hier in juli ook bij aangesloten.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse Nationaliteit bezitten.

 • Vuurwerk afsteken

  Bij het afsteken van vuurwerk dient u onderscheid te maken tussen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk.

Uitgelicht