U

  • Uittreksel BRP of persoonsregister

    Een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA (Gemeentelijke Basis Administratie)) is een verklaring van het gemeentebestuur omtrent de inschrijving van een burger in de administratie van de gemeente. U kunt dit uittreksel alleen verkrijgen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

  • Uittreksel of afschrift Burgerlijke stand

    Van alle belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven maakt de gemeente akten op. Deze akten worden bewaard in het register Burgerlijke Stand.