T

  • Taxatieverslag en bezwaar

    De WOZ-beschikkingen worden jaarlijks met dagtekening 28 februari verzonden. In een schrikkeljaar hebben de WOZ-beschikkingen de dagtekening 29 februari.

  • Tegemoetkoming Planschade

    Wanneer u van mening bent, dat u schade hebt geleden door plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld: bestemmingsplanherziening, afwijkingsbesluit, ontheffing), kunt u bij ons een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade indienen bij de gemeente.

  • Trouwen

Uitgelicht