Formulier gebouwsubsidie voor dorpshuizen

Subsidie aanvraagformulier voor het jaar 2021 voor gebouwsubsidie voor dorpshuizen.

 

Uiterste indieningsdatum: 1 oktober 2020 Zaaknummer: Z/20/

Indienen bij: Gemeente Neder-Betuwe, t.a.v. het subsidiebureau Sociale Pijler, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden

Email: subsidiessocialepijler@nederbetuwe.nl, ovv subsidieaanvraag 2020

 

Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren die uiterlijk 1 oktober 2020 zijn ontvangen, worden in behandeling genomen.

__________________________________________________________________________

A. Gegevens eigenaar (stichting) invullen

 

Naam :

Postadres :

Postcode :

Plaats :

Telefoon :

e-mail :

website :

IBAN nummer :

 

Contactpersoon, tevens aanspreekpunt voor de gemeente:

 

Naam : m/v

Voorletters :

Functie :

e-mail :

Telefoonnummer :

 

Telefonisch bereikbaar van … uur tot …. uur op de volgende dagen:

 

 

 

B. Welk onderhoud en/of aanpassing van het dorpshuis

 

 

 

 

Kosten:

1 noodzakelijk en duurzaam uitgevoerd onderhoud aan de buitenkant van het gebouw (geef hieronder een toelichting)

 

 

2 Klimaatadaptatie (geef hieronder een toelichting)

 

 

 

3 Verbouw ter verbetering van het maatschappelijk gebruik (geef hieronder een toelichting)

 

 

 

4 Plan-/ontwikkelkosten (geef hieronder een toelichting)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Andere vormen van subsidie

 

  1. Is er aantoonbaar geprobeerd om andere vormen van subsidie te verkrijgen?

 

Ja/nee, reden waarom wel/niet

 

 

  1. Is onderzocht of er andere mogelijkheden zijn om de kosten met andere middelen te dekken?

 

Ja/nee, reden waarom wel/niet

 

 

D. Financiële gegevens

 

  1. Aantoonbare cofinanciering voor ten minste 50%, tenminste in de vorm van zelfwerkzaamheid of door andere vormen van subsidiëring.

  2. Visie/dorpshuisplan als onderbouwing bij de gewenste subsidieaanvraag. De gemeente wil enkel bijdrage verlenen aan dorpshuizen met een inhoudelijk plan.

  3. Een sluitende exploitatie beschikbaar voor de komende periode van 2 jaren (deze subsidie zet u niet in vdoor de gebruiks exploitatie)

 

E. Procedure

 

We behandelen uw aanvraag als u deze compleet en op tijd hebt ingeleverd. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging. Bij uw aanvraag moet zitten:

  • Het volledige ingevulde aanvraagformulier, inclusief ondertekening.

  • Alle gegevens zoals gevraagd onder D.

  • Plan van aanpak

 

 

E. Ondertekening

 

De eigenaar (stichting) verklaart de gegevens in dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld.

 

 

Naam dorpshuis:

 

Naam:

 

Functie:

 

Datum: Plaats: Handtekening: