Subsidies: maatschappelijk

Voor organisaties die mogelijk subsidie kunnen krijgen voor een maatschappelijke activiteit voor inwoners

Wanneer u als organisatie, vereniging of stichting een maatschappelijke activiteit organiseert voor onze inwoners met hulp van vrijwilligers komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Daarmee is een bijdrage mogelijk voor kosten, waarvoor u geen budget heeft. Op deze pagina vindt u de activiteitensubsidieregeling en informatie over de manier waarop u de subsidie kunt aanvragen. Ook vindt u informatie over gebouwsubsidie voor dorps- en gemeenschapshuizen.

Voorwaarden en criteria

In het stroomschema over de voorwaarden voor subsidie 2021 (pdf) treft u de bestuurlijke kijk op activiteitensubsidies aan. U kunt het stroomschema doorlopen en vragen met ja of nee beantwoorden. Daarmee weet u snel of u in aanmerking komt voor een bijdrage. Het stroomschema en  de subsidie-artikelen (2020) vormen samen de regeling. Basis voor deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe (2019). In deze verordening staan de basisregels en voorschriften.

Stroomschema

Klik hier voor het stroomschema subsidieverstrekking 2020.

Subsidie aanvragen

Subsidieaanvragen van organisaties en verenigingen voor het jaar 2021 moeten uiterlijk op 1 oktober 2020 in het bezit van de gemeente zijn. Wilt u een subsidie aanvragen, dan is het invullen van het digitale aanvraagformulier nodig. Er is een formulier voor een subsidieaanvraag tot € 5.000,- en een voor een aanvraag boven de € 5.000,-.

Wat heeft u nog meer nodig bij uw aanvraag?

De volgende informatie en gegevens:

  • Activiteitenplan
  • Begroting
  • KvK-nummer
  • IBAN
  • Stand van het eigen vermogen of uw reserve

Bij een eerste aanvraag is ook een uittreksel van de statuten vereist. Daarnaast stellen wij u in het aanvraagformulier vragen over uw activiteit. Deze informatie hebben wij nodig om uw aanvraag te beoordelen. Houd hier rekening mee. Alleen een volledig ingevuld formulier nemen wij in behandeling.

Jubileumsubsidie

Deze subsidie wordt verleend aan een instelling bij haar 25-, 50-, 75- of 100-jarig jubileum en bij elk 25-jarig jubileum dat daarop volgt. Dit als waardering voor het feit dat de instelling al zoveel jaren actief is.
Voor het aanvragen van een subsidie voor de jubileumactiviteit is er een formulier op maat. Een jubileumsubsidie wordt 6 weken voor de viering van het jubileum aangevraagd. Deze subsidie wordt niet gegeven voor kosten voor een feest of viering.

Aanvraagformulieren

Klik hier voor aanvraagformulier 'Activiteiten 2021 tot € 5.000'

Klik hier voor aanvraagformulier 'Activiteiten 2021 vanaf € 5.000' (tot € 25.000)

Klik hier voor aanvraagformulier 'Jubileumsubsidie'

Wanneer weet u of u in aanmerking komt voor subsidie?

Heeft onze gemeente uw volledige aanvraag uiterlijk 1 oktober ontvangen dan volgt uiterlijk 31 december een reactie. In een beschikking laten wij u het besluit van het gemeentebestuur weten. Een reactie op een aanvraag van een jubileumsubsidie kunt u binnen zes weken na ontvangst van het aanvraagformulier verwachten.

Bezwaar

Wij laten u via een brief weten of u de subsidie krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over uw aanvraag voor subsidie? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Subsidieverantwoording

Heeft uw organisatie of vereniging al een subsidie ontvangen voor het organiseren van een activiteit in 2019? Dan kan het zijn dat u na afloop van het subsidiejaar een inhoudelijke (jaarverslag) en financiële (jaarrekening) verantwoording moet insturen over de geleverde prestaties. Wij vragen een subsidie verantwoording voor verleende subsidies boven € 5.000,-. Na beoordeling van de verantwoording stellen wij de subsidie definitief vast. Op basis van de beoordeling kan het zijn dat de subsidie lager uitvalt dan het bij voorschot gegeven bedrag.
Subsidievaststellingen van organisaties en verenigingen voor het jaar 2019 moeten uiterlijk 1 oktober 2020 in het bezit van de gemeente zijn. Een subsidie tot € 5.000,- wordt bij toekenning meteen vastgesteld. U hoeft ons na afloop van het subsidiejaar dan geen jaarverslag of verantwoording te geven. De gemeente kan u wel vragen om toch een verantwoording te geven over de gesubsidieerde activiteiten.

Meer informatie

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een subsidie of heeft u andere vragen dan kunt u een mail sturen naar subsidiessocialepijler@nederbetuwe.nl.

 

Dorpshuizen subsidie

Subsidies: gebouwsubsidie

Dit is een subsidiemogelijkheid voor onderhoud of aanpassingen aan dorpshuizen of gemeenschapshuizen. Wanneer u als dorps- of gemeenschapshuis een maatschappelijke functie heeft en ruimte biedt aan alle dorpsbewoners en activiteiten komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Daarmee is een bijdrage mogelijk voor kosten, waarvoor u geen budget heeft.

Voorwaarden en criteria

In het stroomschema voor subsidie 2021 treft u de voorwaarden van gebouwsubsidie aan. U kunt het stroomschema doorlopen en vragen met ja of nee beantwoorden. Daarmee weet u snel of u in aanmerking komt voor een bijdrage. Bij het stroomschema hanteren we de subsidie-artikelen 2020-2022, die samen met het stroomschema de regeling vormen. Grondslag voor deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe (2019). In deze verordening staan de basisregels en voorschriften.

Subsidie aanvragen

Subsidieaanvragen van organisaties en verenigingen voor het jaar 2022 moeten uiterlijk op 1 oktober 2021 in het bezit van de gemeente zijn. Wilt u een subsidie aanvragen, dan is het invullen van het digitale aanvraagformulier nodig.

Meer informatie

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een subsidie of heeft u andere vragen? Stuur dan een mail naar subsidiessocialepijler@nederbetuwe.nl.