Straatverlichting, melding van storing

Wij dragen zorg voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting.

Regulier onderhoud

In totaal hebben wij zo’n 4.500 lichtmasten in beheer verspreid over de hele gemeente. Meldingen over defecte of ondeugdelijke verlichting kunt u aan Avri doorgeven of buiten kantooruren via de calamiteitenlijn. Elke lichtmast heeft een uniek nummer dat op de mast staat, het is voor het onderhoudsbedrijf makkelijk als u dit nummer door kunt geven, het is uiteraard niet verplicht. Reparatie vindt plaats in periodieke rondes. Dit is 41 keer per jaar.

Duurzaam vervangingsplan

U kunt terecht op de website van Neder-Betuwe Duurzaam om de werkzaamheden voor de komende periode te bekijken . Ook kunt u op deze website terecht om de werkzaamheden van de afgelopen periode te bekijken.

Storingen

Belangrijke en / of gevaar opleverende storingen, zoals wanneer hele woonwijken in het donker zitten, loshangende kappen, zichtbare bedrading of aangereden palen worden indien mogelijk direct na melding via noodreparaties hersteld of in ieder geval veiliggesteld.

Wijzigingen

In principe wijzigen wij geen bestaande verlichting, ook plaatsen wij in principe geen nieuwe verlichting op bestaande wegen. Het verplaatsen van lichtmasten (bijvoorbeeld bij de aanleg van een inrit) komt voor rekening van de aanvrager.

Melding

Geef online uw melding door of download de gratis Avri-app.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl of Avri via (0345) 58 53 53 of melding@avri.nl.