Speelautomaten exploiteren

Voor het plaatsen van een kansspelautomaat hebt u een vergunning nodig van de burgemeester.

Er zijn twee soorten speelautomaten: kansspelautomaten en behendigheidsautomaten. Voor één of twee behendigheidsautomaten hebt u geen vergunning nodig. Voor het plaatsen en exploiteren van een kansspelautomaat in een horecaonderneming hebt u een aanwezigheidsvergunning nodig van de burgemeester. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • hoogdrempelige inrichtingen (cafés, bars, en nachtclubs) en
  • laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines, shoarmazaken, lunchrooms etc.).

Een hoogdrempelige inrichtingen mag max. 2 kansspel-automaten plaatsen. In laagdrempelige inrichtingen mogen geen kansspelautomaten staan, wel een beperkt aantal behendigheidsautomaten

Aanvragen

Een aanwezigheidsvergunning kan worden aangevraagd door u, of namens u door het bedrijf dat u de automaat/automaten levert. Deze exploitant moet daartoe ingeschreven staan in het register van het ministerie van Economische Zaken.

De vergunning wordt verleend voor de periode van 1 jaar, geldt voor één locatie of vestiging en moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Een aanvraagformulier vindt u in de rechter kolom.

Toezicht

Toezicht en handhaving ligt in handen van de Kansspelautoriteit.

Kosten

Deze zijn bepaald door het ministerie op:

  • € 56,50 voor één speelautomaat
  • € 90,50 voor twee speelautomaten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij