Slopen van pand of woning, omgevingsvergunning

U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden. Via Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert deze werkzaamheden voor de gemeente Neder Betuwe uit.

Aan de sloopwerkzaamheden worden voorwaarden gesteld. Hieraan moet u zich houden.

Termijnen

4 weken na uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

Voor sommige sloopwerkzaamheden geldt dat u die uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moet melden. Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Hebt u ook een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

Eenvoudige aanvragen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kunnen we eenmalig met 6 weken verlengen. Wanneer het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, moeten we de vergunning van rechtswege verlenen.

Complexere aanvragen, waarbij bijvoorbeeld een milieuvergunning of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is of waarbij u een monument verbouwt, volgen een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook kunnen we deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Bij deze procedure wordt de vergunning echter niet van rechtswege verleend.

Aanvullende informatie

Kijk voor meer informatie over asbest in het Dossier Asbest van de rijksoverheid. Kijk op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten.

Gaat u een dak slopen waar asbest in zit? Dan kunt u daar mogelijk subsidie voor aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 - 579 314 of kijk op www.odrivierenland.nl.

Kijk ook bij

Tips

Weet u niet zeker of u een vergunning en of melding moet doen? Doe dan de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl. U krijgt dan direct te zien of u een vergunning nodig heeft en/of melding moet doen is en welke eisen er zijn.