Rijbewijs, aanvraag

Let op: vanaf 1 oktober 2017 werken we volledig op afspraak. Op onze website gaat u op de homepagina via het kopje 'Inwoners' naar het tabblad 'Direct regelen'. Daar kiest u voor 'Afspraak maken' en volgt u de stappen. Het wijst zich vanzelf.

Om fraude en vervalsing te voorkomen, wordt het rijbewijs - net als het paspoort en identiteitskaart - centraal geproduceerd.

U vraagt een rijbewijs aan in uw woongemeente. De verklaring van rijvaardigheid en verklaring van (medische) geschiktheid worden digitaal door de CBR in de registers van de RDW geregistreerd. Deze verklaringen hoeft u niet meer mee te nemen.

Bij de aanvraag dient u de volgende zaken mee te nemen:

  1. één (recente) goedgelijkende pasfoto (kleur). De pasfoto moet aan dezelfde eisen voldoen als die voor paspoort of identiteitskaart;
  2. indien van toepassing: het huidige rijbewijs;

*** Corona: Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen

De Europese Commissie heeft besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Door de regeling kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. Lees hier het bericht van de RDW over de voorwaarden en uitzonderingen.

Brexit en uw rijbewijs

Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) wil de Europese Unie verlaten. Lees op de website van de RDW wat dit voor gevolgen heeft voor uw rijbewijs.

Categorie T

Sinds 1 juli 2015 is het rijbewijs uitgebreid met een categorie T. Met categorie T op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg. Sinds 1 juli 2016 is het verplicht om een LBT en een MMBS te besturen met een rijbewijs met de categorie T. Eerder mocht dit nog met een trekkercertificaat. Meer informatie leest u op de website van de RDW.

Rijbewijs B onder de 18 jaar

Sinds 1 november 2011 kunnen jongeren vanaf 16 jaar zich inschrijven voor het theorie-examen bij het CBR. Vanaf 16,5 jaar kunnen jongeren starten met rijlessen via een rijschool naar keuze. Ook kan de tussentijdse toets afgelegd worden. Jongeren die 17 jaar zijn kunnen zich inschrijven voor het praktijkexamen van het CBR. U moet beschikken over een theoriecertificaat voor de inschrijving van het praktijkexamen.

Zodra het rijbewijs is behaald, kan de jongere een rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis. De begeleiderspas moet dan al wel aangevraagd en afgegeven zijn. Daarna kan de jongere met het rijbewijs, de begeleiderspas en een daarvoor opgegeven coach een auto besturen  (alleen binnen Nederland). Vanaf 18 jaar mag zelfstandig op de weg worden gereden en gelden dezelfde regels als voor alle beginnende bestuurders.

Er is een speciale website opgezet waarin alle informatie over deze regeling staat en waar de begeleiderspas aangevraagd kan worden: http://www.2todrive.nl/jongeren/home

65 jaar en ouder

Bent u tussen de 65 en 70 jaar, dan ontvangt u een nieuw rijbewijs dat geldig is tot het 75e jaar. Wie ouder is dan 70 jaar, en in het bezit is van een rijbewijs, waarvan de geldigheidsduur of de vernieuwingstermijn verstrijkt op of na de dag dat de aanvrager de leeftijd van 75jaren bereikt, dient medisch gekeurd te worden. Indien de geldigheidstermijn van het rijbewijs verstrijkt voordat de aanvrager 75 jaar is, is een medische keuring niet vereist. In beide gevallen wordt in principe een rijbewijs afgegeven voor 5 jaar. Vanaf het 75e jaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring plaats.

Rijbewijs C (E) en D (E)

Iedereen die een rijbewijs C(E) of D (E) wil aanvragen of verlengen, dient een medische keuring te ondergaan. Dit is vanaf 1 januari 2005 verplicht voor chauffeurs van vrachtwagens en autobussen. De medische keuring dient te worden uitgevoerd door een arbo-arts van een gecertificeerde arbodienst. Die beschikt immers over specifieke branchekennis en is de aangewezen persoon om kwalitatief, functiegericht medisch onderzoek te doen.

Buitenlands rijbewijs in Nederland

Informatie over rijden met een buitenlands rijbewijs in Nederland en of u een buitenlands rijbewijs moet omwisselen, leest u op de website www.rijbewijs.nl.

Tijdig insturen Gezondheidsverklaring

Om medisch gekeurd te worden dient u een zogenaamde Gezondheidsverklaring op te sturen naar de Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Deze Gezondheidsverklaring kunt u verkrijgen op het gemeentehuis of via Mijn CBR (www.mijn.cbr.nl.). Via Mijn CBR moet u inloggen met uw DigiD. U kunt ook via Mijn CBR zien of de Gezondheidsverklaring is ontvangen door het CBR, welke correspondentie er is en bijvoorbeeld of een rapport van de medisch specialist al door het CBR is ontvangen.

Het is belangrijk om de Gezondheidsverklaring minimaal vier maanden vóór het verlopen van het rijbewijs op te sturen. Dit in verband met een eventuele doorverwijzing naar een of meerdere specialisten, waarbij wachttijden bij de specialisten de afhandelingstermijn kunnen vertragen.

Informatie over de procedure, de formulieren en de medische keuring voor de Gezondheidsverklaring vindt u op www.cbr.nl/gezondheidsverklaring.

Geslaagd? Even wachten met de aanvraag

Als u geslaagd bent, wordt uw verklaring van rijvaardigheid en de verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). Het registreren kost enige tijd zodat u niet altijd op de dag van het slagen het rijbewijs kunt aanvragen maar meestal de dag erna.

Rijbewijs als identiteitsbewijs

Het rijbewijs is in sommige gevallen te gebruiken als identiteitsbewijs, zoals

  • bij identiteitscontrole door politie en toezichthouders;
  • bij geldzaken;
  • bij zwartrijden in het openbaar vervoer;
  • bij het bezoeken van een voetbalwedstrijd

Vermissing

Sinds 30 mei 2016 hoeft u niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt hoe u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee.

Wetgeving

Wegenverkeerswet 1994

Informatie over rijbewijzen vindt u ook op:

Hoe lang duurt het?

Normaal 5 werkdagen; bij een spoedprocedure één werkdag

Kosten

  • Rijbewijs: € 40,65
  • Spoedlevering: € 34,10
  • Gezondheidsverklaring € 37,80

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.