Reservering binnensportaccommodaties

Voor het aanvragen c.q. reserveren van een gemeentelijke binnensportaccommodatie (zie onderstaande lijst) kunt u zich wenden tot de coördinerend beheerder, de heer J. Vermeer via telefoonnummer 14 0488 of gebouwenbeheer@nederbetuwe.nl.

Gemeentelijke binnensportaccommodaties

  • Sporthal De Biezenwei, Fazantstraat 30, 4043 KN Opheusden
  • Verenigingshal De Eng, Dalwagen 78B, 6669 CE Dodewaard
  • Sportzaal De Linie, Liniestraat 2a, 4051 BP Ochten
  • Gymzaal Kesteren, Nedereindsestraat 27a, 4041 XE Kesteren
  • Verenigingshal De Leede, Kasteelstraat 4, 4041 JB Kesteren
  • Gymzaal Echteld, Achterstraat 33, 4054 MS Echteld

De gemeente stelt na overleg met de gebruikers een rooster op gelijklopend aan een schooljaar.

Voor vragen over het rooster, hoogte van de huur, aanvragen voor incidentele reserveringen van één van de gemeentelijke binnensportaccommodaties kan contact opgenomen worden met bovenstaande coördinerend beheerder.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gebouwenbeheer via 14 0488 of via gebouwenbeheer@nederbetuwe.nl.