Parkeren voertuigen

De gemeente heeft regels opgesteld om parkeerproblemen tegen te gaan en het uiterlijk aanzien van de gemeente te beschermen. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).                       

Meer informatie vindt u bij een van de volgende onderwerpen:

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. (APV art. 5.2)

Iemand die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:

  1. drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straat als 25 meter met als middelpunt een van deze voertuigen
  2. de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken (dit verbod geldt ook voor voertuigen van autorijscholen en taxibedrijven).

Het college kan ontheffing van dit verbod verlenen.

Te koop aanbieden van voertuigen (APV art. 5.3)

Het is verboden bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was een voertuig op de weg te parkeren.

Het college kan ontheffing van dit verbod verlenen.

Defecte voertuigen en voertuigwrakken (APV art. 5.4)

Het is verboden een defect voertuig langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. Dit geldt ook voor voertuigwrakken (APV art. 5.5) In veel gevallen is het parkeren al verboden op grond van de Wet milieubeheer.

Parkeren van reclamevoertuigen (APV art. 5.7)

Ter bescherming van het uiterlijk aanzien van onze gemeente, de verkeersveiligheid en een juist gebruik van de beschikbare parkeerruimte, is er een parkeerverbod op de weg ingesteld voor voertuigen die zijn voorzien van een aanduiding van handelsreclame. 

Het college kan ontheffing verlenen van dit verbod.

Meer informatie over het maken van  "reclame in Neder-Betuwe" vindt u via de link in de rechter kolom.

Parkeren van grote voertuigen / vrachtwagens (APV art. 5.8)

Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip  van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats.

De aangewezen plaatsen zijn sinds 2008 vastgelegd voor Kesteren en Dodewaard. De motivatie en toelichting vindt u in het aanwijzingsbesluit en de uitwerkingsnotitie "Vrachtwagens parkeren, uitvoeringsbesluit".

Vrachtwagens of andere grote voertuigen mogen ook geen uitzicht belemmeren.

Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen (APV art. 5.9)

Het parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen (langer dan 6 meter of hoger dan 2.4 meter) op de weg is verboden bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw als daardoor het uitzicht wordt belemmerd of de bewoners of gebruikers hinder of overlast wordt aangedaan. Het verbod geldt niet tijdens het lossen of laden of tijdens andere nodige werkzaamheden ter plaatse.

Bijzonderheden

Wetten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de verkeersdeskundige van team Bouwen, Milieu en Ruimtelijke plannen via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij