Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

Wanneer u iets wilt plaatsen op of aan de weg, heeft u hiervoor een vergunning nodig.

Ditzelfde geldt ook voor parkeerplaatsen, trottoirs en bermen.

U kunt denken aan:

  • reclameborden
  • winkeluitstallingen
  • spandoeken
  • container voor (sloop)afval
  • tijdelijke opslag materialen enz.

Bij evenementen, terrassen en standplaatsen gelden aparte regels.

Een vergunning kan worden geweigerd als het plaatsen/ophangen:

  • schade aan de weg veroorzaakt
  • ervoor zorgt dat de weg niet meer doelmatig en veilig gebruikt kan worden
  • een belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de weg
  • in de omgeving niet voldoet aan eisen van welstand
  • overlast veroorzaakt voor gebruikers van nabije woningen of bedrijven

Vergunning aanvragen?

Bij bouwen of verbouwen valt de activiteit onder de overkoepelende omgevingsvergunning.

Kosten

Leges 2020: € 167,48

Bijzonderheden

Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.10.A.

Wetten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij