Paspoort

Let op: vanaf 1 oktober 2017 werken we volledig op afspraak. Op onze website gaat u op de homepagina via het kopje 'Inwoners' naar het tabblad 'Direct regelen'. Daar kiest u voor 'Afspraak maken' en volgt u de stappen. Het wijst zich vanzelf.

Wie met vakantie naar het buitenland gaat, moet over een geldig reisdocument beschikken. In Nederland geldt bovendien een algemene identificatieplicht voor iedereen van 14 jaar en ouder.

Behalve met een paspoort kunt u zich legitimeren met een Nederlandse identiteitskaart, een rijbewijs en een vreemdelingendocument. Een paspoort is vijf jaar geldig voor personen tot en met 17 jaar. Voor personen vanaf 18 jaar is een paspoort 10 jaar geldig. Daarna kunt u een paspoort telkens vernieuwen. Verlenging is niet meer mogelijk. U mag nooit zelf wijzigingen in uw paspoort aanbrengen.

U moet voor een aanvraag persoonlijk naar de balie van de gemeentewinkel in het gemeentehuis komen. U moet het paspoort ook weer persoonlijk afhalen. Dit geldt ook voor minderjarigen. Normaliter is het reisdocument na 1 week klaar. We kunnen dit echter niet garanderen.

Chip in uw paspoort/identiteitskaart

Uw nieuwe paspoort of Nederlandse identiteitskaart heeft een chip. In deze chip staat gegevens zoals uw naam, foto, burgerservicenummer en de datum waarop het document niet meer geldig is. Met een chip zijn deze reisdocumenten nog moeilijker te vervalsen. Ook is het bijna onmogelijk dat iemand anders gebruik maakt van uw paspoort of identiteitskaart. U kunt de chip niet zien. De informatie op de chip kunt u wel bekijken via een apparaat. Deze apparaten zijn geplaatst in alle Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Uw huidige paspoort of identiteitskaart zonder chip blijft gewoon geldig tot de datum waarop het verloopt.

Vingerafdrukken in paspoort

Als u een nieuw paspoort gaat aanvragen zal de medewerker achter de balie u ook om uw vingerafdrukken vragen. De Europese Unie (EU) heeft hiervoor in 2004 een verordening opgesteld. Het doel daarvan is misbruik van reisdocumenten zoveel mogelijk tegen te gaan.

Het opnemen van vingerafdrukken is verplicht. Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk:

 • indien het fysiek onmogelijk is om van u vingerafdrukken op te nemen, dan krijgt u een reisdocument voor vijf jaar of tien jaar zonder dat daarin vingerafdrukken zijn opgenomen;
 • in het geval het bij u tijdelijk onmogelijk is vingerafdrukken op te nemen, dan heeft u een keuze. U wacht totdat het wel mogelijk is vingerafdrukken van u op te nemen, of u krijgt een reisdocument met een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden;
 • van kinderen tot 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen.

De baliemedewerkers hebben een apparaat waarmee zij twee vingerafdrukken elektronisch opnemen. Alle opgenomen vingerafdrukken worden opgeslagen in de reisdocumentenadministratie. Twee vingerafdrukken worden ook opgeslagen in de chip van het reisdocument.

De baliemedewerker controleert of van uw vingers wel vingerafdrukken kunnen worden opgenomen. Verfresten of ander vuil kunnen namelijk problemen geven bij het opnemen van de vingerafdrukken. De controle is ook bedoeld om na te gaan of geprobeerd wordt de eigen vinger af te dekken.

Bij het ophalen van uw nieuwe reisdocument kan de baliemedewer uw vingerafdrukken verifiëren. Deze verificatie wordt alleen uitgevoerd bij twijfel of de persoon die het reisdocument komt ophalen ook de aanvrager is.

Vingerafdrukken in reisdocumentenadministratie

De vingerafdrukken in onze reisdocumentenadministratie worden verwijderd, zodra het reisdocument aan u wordt uitgereikt. Uw vingerafdrukken blijven dus niet bewaard in onze reisdocumentenadministratie.

Pasfoto: strengere eisen

Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. Voor alle eisen die gelden voor de pasfoto verwijzen wij u naar de website van  de Rijksoverheid.

Spoedprocedure

U kunt gebruik maken van een spoedprocedure. De wachttijd is aanzienlijk korter, maar tenminste een werkdag (mits voor 12.00 uur aangevraagd). Houdt u rekening met extra kosten.

Vermissing

Sinds 30 mei 2016 hoeft u niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt hoe u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee.

Als u niet direct een nieuw document aanvraagt, is het toch verstandig om een verklaring van vermissing bij de gemeente af te leggen. De overheid registreert dan het documentnummer van uw vermiste paspoort of identiteitskaart. Deze registratie draagt bij aan de strijd tegen identiteitsfraude. U kunt hier uw vermissing digitaal doorgeven (met uw DigiD).

Vindt u uw paspoort of identiteitskaart terug nadat u aangifte heeft gedaan? Dan bent u verplicht het document in te leveren bij uw gemeente.

Toestemming voor minderjarigen

Minderjarigen hebben voor het verkrijgen van een paspoort tot hun 18e jaar schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (met originele legitimatiebewijzen). Bij gescheiden ouders is toestemming nodig van de ouder(s) die belast is (zijn) met het ouderlijk gezag (met originele legitimatiebewijzen). Voor de toestemming kunt u de toestemmingsverklaring (PDF, 9 Kb) op deze pagina gebruiken.

Reizen met minderjarige kinderen

Reist u met minderjarige kinderen? Informeer dan bij de Koninklijke Marechaussee (KMAR), en de ambassade van de landen die met de kinderen worden bezocht, welke eisen er worden gesteld in de specifieke situatie voor grenspassage met de kinderen.

Meer informatie vindt u op:

 

Kinderbijschrijving paspoort vanaf juni 2012 ongeldig

De geldigheid van bijschrijvingen van kinderen in het paspoort is per 26 juni 2012 vervallen. Alle kinderen die willen reizen moeten een eigen reisdocument hebben. Dit is het gevolg van een wijziging van de Europese verordening die voorschrijft waaraan reisdocumenten moeten voldoen. De Europese Raad heeft op 27 april 2009 met deze wijziging ingestemd.

Lichamelijke of geestelijke beperking

Bent u door lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat om uw reisdocument persoonlijk aan te vragen, dan kan een medewerker van onze gemeente naar u toe komen om uw aanvraag in behandeling te nemen. Hiervoor kunt u telefonische contact opnemen met de afdeling Gemeentewinkel, tel. 14 0488.

Collectieve lijst

In het verleden was er een regeling getroffen voor het gebruik van collectieve lijsten waarmee jeugdige personen die een schoolreis of een andere groepreis wilden maken, zich binnen het Beneluxgebied konden verplaatsen. De lijst diende te worden opgesteld door de directeur van de organiserende onderwijsinstelling, dan wel de leider van de jeugdgroep en vervolgens te worden afgestempeld door de plaatselijke politie. De deelnemers aan de desbetreffende reis hoefden dan niet in het bezit te zijn van een persoonlijk identiteitsbewijs. Deze mogelijkheid is al een aantal jaren geleden afgeschaft. Iedereen die met een school- of groepsreis meegaat dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Voorwaarden

 • het bezit van de Nederlandse nationaliteit
 • persoonlijk aanvragen en afhalen (ook minderjarigen)

Reis gerelateerde ziekten

Informatie over reis gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD reisvaccinaties.

Kosten

 • Nationaal paspoort tot en met 17 jaar (5 jaar) € 52,00
 • Nationaal paspoort vanaf 18 jaar (10 jaar) € 65,30
 • Zakenpaspoort tot en met 17 jaar (5 jaar) € 52,00
 • Zakenpaspoort vanaf 18 jaar (10 jaar) € 65,30
 • Spoedtoeslag € 47,55

Meenemen

 • uw recente pasfoto in kleur
 • legitimatiebewijs en/of oude reisdocument
 • alle reisdocumenten waarover u beschikt. Het oude (verlopen) Nederlandse paspoort wordt ingenomen. Wilt u dit paspoort houden, dan kunt u het ongeldig laten maken.
 • Bent u onlangs genaturaliseerd, breng dan ook uw vreemdelingendocument en het Koninklijk Besluit (KB) mee.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij

Tips

Kijk ook eens op deze sites:

Uitgelicht